ดูหนังออนไลน์
Business

สุดเวิร์ก! ศรีพันวา วิลลา ควอรันทีน เตรียมต่อยอดเพิ่มจำนวนที่พัก ฟื้นเที่ยวภูเก็ต


วิลลา ควอรันทีน เห็นผล หลังประเดิมนำร่อง ศรีพันวา เผยกลุ่มแรก 58 รายผ่านฉลุย ออกเที่ยวได้แล้ว เพิ่มที่พักต่อยอด พลิกฟื้นท่องเที่ยวภูเก็ต

หลังจากจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และโรงแรมศรีพันวา ประเดิมโครงการนำร่อง วิลลา ควอรันทีน (Villa Quarantine) ในโรงแรมศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต โดยรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ที่เดินทางท่องเที่ยว จากประเทศอินโดนีเซีย มายังประเทศไทย ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ กลุ่มแรก 58 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

วิลลา ควอรันทีน

ล่าสุด นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกดังกล่าว ได้ผ่านการกักตัว 13 วัน ใน Villa Quarantine ศรีพันวา เรียบร้อยแล้ว และได้ออกจากโรงแรมเพื่อท่องเที่ยวในไทย ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการใช้ Villa Quarantine เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพลิกฟื้น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายระดับบน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวกลุ่มแรก 58 ราย ได้รับหนังสือรับรองการกักกัน ครบตามระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ดังนั้น จึงถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ถึงระบบการจัดการด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และคนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นต้นแบบ ในการบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยว ครั้งสำคัญ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดภูเก็ต มีความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ที่ยังคงชื่นชอบความสวยงามของทะเล และอยากเดินทางมา ซึ่งมีมาตรการเพื่อรองรับ และสร้างความเชื่อมั่น ให้กับคนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวอย่างรัดกุม รอบคอบ

ศรีพันวา

มาตรการที่จังหวัดภูเก็ตดำเนินการ ได้แก่

  • ช่องทางอากาศ ผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยใช้มาตรการ ALQ (Alternative State Quarantine) และ OQ (Organizational Quarantine/Villa Quarantine) สำหรับผู้เดินทางที่เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อการท่องเที่ยว หรือพำนักระยะยาว เป็นสถานที่กักกันตัว เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
  • ช่องทางเรือ จุดจอดเรือชั่วคราวอ่าวปอ โดยใช้มาตรการ AYQ (Alternative Yacht Quarantine) สำหรับผู้เดินทางที่เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อการท่องเที่ยว หรือพำนักระยะยาว โดยใช้สถานที่บนเรือสำราญ เรือยอร์ช เป็นสถานที่กักกันตัว เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน เช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีโรงแรมที่ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนเป็นโรงแรม ALQ 24 โรงแรม และโรงแรมที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานขึ้นทะเบียน OQ 1 โรงแรม ทั่วเกาะภูเก็ต รวม 2,752 ห้อง

ศรีพันวา1

พร้อมกันนี้ มีโรงพยาบาลคู่สัญญา ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลฉลอง โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 ระหว่างกักกัน และกรณีหากเกิดอาการป่วย เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลคู่สัญญา

จังหวัดภูเก็ต ยังรองรับ AHQ (Alternative Hospital Quarantine) สำหรับกักกันผู้ป่วยทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลเอกชนที่กำหนด ซึ่งต้องมีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้ากับโรงพยาบาล มีทั้งหมด 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

ปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ต มีผู้เดินทางทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักร และเข้ารับการกักกันที่โรงแรม ALQ ยอดสะสมทั้งสิ้น 252 ราย โดยอยู่ระหว่างกักตัวตามมาตรการ 14 ราย และกักตัวบนเรือ AYQ ยอดสะสมทั้งสิ้น 118 ราย อยู่ระหว่างกักกันบนเรือ 19 ราย และกักกัน ที่ OQ 58 ราย ซึ่งครบระยะเวลากักตัวตามมาตรการแล้วทั้งหมด

ขณะเดียวกัน มีแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 68,000 โดส หรือ 34,000 คน ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ซึ่งฉีดให้กับบุคลากรแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ร้านยา คลินิกทันตกรรม อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ที่มีโรคประจำตัว สถานประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม มัคคุเทศก์ การท่องเที่ยว สถานบันเทิง ร้านนวด สปา ร้านสะดวกซื้อ และภาคประชาชนทั่วไป

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมโรค ให้ดำเนินการร่วมกับบริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้บริหารโรงแรมศรีพันวา เป็นสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine: OQ) ประเภท ข. ในลักษณะ วิลลา ควอรันทีน (Villa Quarantine)

ส่วน ททท. จะเป็นผู้ติดตาม กำกับ และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ บริษัท ศรีพันวาฯ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และให้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคแบบเฉพาะอย่างเคร่งครัดโดยกักกันไม่น้อยกว่า 14 วัน

ศรีพันวา4

สำหรับใน 5 วันแรก ห้ามนักท่องเที่ยวออกนอกห้องพัก จนกว่าจะได้รับการตรวจ Swab ครั้งที่ 2 (Day 5) และไม่พบเชื้อ จึงจะสามารถออกมาทำกิจกรรมแบบผ่อนคลาย โดยไม่สัมผัสตัวกัน ทั้งกลุ่มประเทศเดียวกัน และระหว่างประเทศ

มาตรการในโรงแรม มีการกำหนดพื้นที่สำหรับการพักและจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน (bubble area) โดยแบ่งเป็นพื้นที่ภายในพื้นที่กักกัน (พื้นที่สีแดง / in-bubble) และภายนอกพื้นที่กักกัน (พื้นที่สีเขียว/out-bubble) แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจำนวน 58 คน และพนักงานโรงแรมศรีพันวาและทีมงานจำนวน 92 คน

นอกจากนี้ ยังมีส่วนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และพนักงานของโรงแรมศรีพันวา ในส่วนสนับสนุนการบริการ จะทำงานภายนอกพื้นที่กักกัน และจัดให้มีกลไลการติดตามประเมินผลการทำงานรายวัน โดยกำหนดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ร่วมกัน ระหว่างทีมสังเกตการณ์ภายใน และทีมสังเกตการณ์ภายนอก ซึ่งติดตามผ่านกล้อง CCTV ทุกวันเวลา 13.00 น.

เมื่อนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ได้รับหนังสือรับรองการกักกัน ครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ได้วางแผนที่จะอยู่ในประเทศไทยอีกประมาณ 1 เดือน โดยยังคงพักอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และมีความสนใจเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดพังงา กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา และเชียงใหม่ คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

จากความสำเร็จของการดำเนินการ Villa Quarantine ในครั้งนี้ จะสามารถนำมาปรับใช้กับผู้ประกอบการที่มีความพร้อม รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนเป็นแนวทางในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย

Villa Quarantine ได้กำหนดขอบเขตของ Bubble Area และแบ่งการบริหารจัดการพื้นที่ออกเป็น 2 โซน ได้แก่

  • พื้นที่สีแดงหรือ In Bubble ที่มีนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่รวม 150 คน กักตัวร่วมกัน 14 วัน มีการตรวจ Swab COVID – 19 จำนวน 3 ครั้ง
  • พื้นที่สีเขียว Out Bubble ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานพื้นที่ In Bubble รวมถึงจะต้องมีการแต่งตั้ง COVID Manager ทำหน้าที่หลักในการบริหารจัดการ Bubble Area มีการติดตาม กำกับ การดำเนินงานให้เป็นไปตาม SOP ที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ศรีพันวา2
วรสิทธิ อิสสระ

ด้านนายวรสิทธิ อิสสระ กรรมการผู้จัดการ ศรีพันวา ภูเก็ต กล่าวว่า การบริหารจัดการ Villa Quarantine โรงแรมศรีพันวา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในโรงแรม การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ และการสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบ

หลังจากครบกำหนดกักตัว เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา โดยคนใน bubble ทั้งหมด ผ่านการตรวจ Swab test ทั้งหมดคนละ 3 ครั้ง ซึ่งผลออกมาเป็นลบทุกคน

“หากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ และเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบนี้ได้เพิ่มขึ้น ภายใต้มาตรการที่กำหนด เชื่อว่าจะมีส่วนช่วยทำให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก”นายวรสิทธิ กล่าว

รมว.พิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับการเตรียมแนวทางในการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จะเริ่มจากการจัดทำ Area Quarantine ในเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2564 โดยเริ่มนำร่องใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพงัน) เชียงใหม่ และชลบุรี (พัทยา) เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลักที่ชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในระยะยาว 1-3 เดือน

พร้อมกันนี้ จะเร่งผลักดันให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ พนักงานโรงแรมและบริการท่องเที่ยว ใน 4 จังหวัดท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี (พัทยา) สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ จำนวน 50,000 โดส โดยจะฉีดให้พนักงานโรงแรมที่เข้าร่วมเป็น Area Quarantine ก่อน

หลังจากนั้น มีแผนในการจัดหาวัคซีน ล็อตสอง ที่จะเข้ามายังประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 3 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้ขอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีนจำนวน 5 ล้านโดส สำหรับประชากร 2.5 ล้านคนใน 5 จังหวัดท่องเที่ยวหลัก ซึ่งเพิ่มจังหวัดกระบี่ เพื่อเตรียมมาตรการท่องเที่ยวแบบ วัคซีน พาสปอร์ต ในประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำที่ได้รับวัคซีนแล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม