Business

‘ออมสิน’ เยียวยา 28 จังหวัดพื้นที่สีแดง ‘พักชำระเงินต้น ลดจ่ายดอกเบี้ย’ เปิดลงทะเบียนพรุ่งนี้


เยียวยา 28 จังหวัดพื้นที่สีแดง ธนาคารออมสิน งัดมาตรการเร่งด่วน ช่วยลูกค้าสินเชื่อกว่า 1.9 ล้านราย พักชำระเงินต้น ลดการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ เปิดลงทะเบียน 8 มกราคมนี้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากผลกระทบของโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ธนาคารออมสิน พบว่า มีลูกค้าสินเชื่อจำนวนมาก ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะใน 28 จังหวัด ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด / พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงได้จัดมาตรการ เยียวยา 28 จังหวัดพื้นที่สีแดง ดังกล่าว

เยียวยา 28 จังหวัดพื้นที่สีแดง

สำหรับมาตรการเยียวยา เบื้องต้น ธนาคารออมสิน จะพิจารณาให้ลูกค้า สามารถขอพักชำระเงินต้นไว้ก่อน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้ แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับความหนักเบา ของผลกระทบที่ได้รับ ซึ่งมาตรการครั้งนี้ มีระยะเวลา 3 – 6 เดือน

ทั้งนี้ ลูกค้าของธนาคารออมสิน ในพื้นที่จังหวัด ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด / พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวม 28 จังหวัด หรือพื้นที่สีแดง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือลูกค้าธนาคาร ที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ระลอกใหม่ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ได้ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นี้เป็นต้นไป

วิทัย รัตนากร
วิทัย รัตนากร

จากข้อมูลลูกค้าของ ธนาคารออมสิน พบว่า ในพื้นที่ 28 จังหวัด มีลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย วงเงินสินเชื่อ รวมกว่า 670,000 ล้านบาท ซึ่งการระบาดระลอกใหม่ และพื้นที่ดังกล่าว ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด คาดว่าจะมีลูกค้าจำนวนไม่น้อย ที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบ

“ธนาคารจึงได้เร่งเปิดให้ลูกค้า เข้ามาลงทะเบียน แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการช่วยเหลือ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ธนาคาร จะติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการในรายละเอียดต่อไป” นายวิทัย กล่าว

การลงทะเบียนเพื่อขอเข้าโครงการดังกล่าว ลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสิน ในพื้นที่จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด สามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th พร้อมทั้งระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อให้ชัดเจนครบถ้วน  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารออมสิน โทร.1115

ออมสิน

สำหรับ 28 จังหวัด ที่เข้าเงื่อนไข สามารถเข้าร่วมโครงการของ ธนาคารออมสิน ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. กรุงเทพมหานคร 2. จังหวัดกาญจนบุรี 3. จังหวัดจันทบุรี 4. จังหวัดฉะเชิงเทรา 5. จังหวัดชุมพร 6. จังหวัดชลบุรี 7. จังหวัดตราด 8. จังหวัดตาก 9. จังหวัดนครนายก 10. จังหวัดนครปฐม 11. จังหวัดนนทบุรี 12. จังหวัดปทุมธานี 13. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14. จังหวัดปราจีนบุรี

15. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16. จังหวัดเพชรบุรี 17. จังหวัดราชบุรี 18. จังหวัดระนอง 19. จังหวัดระยอง 20. จังหวัดลพบุรี 21. จังหวัดสิงห์บุรี 22. จังหวัดสมุทรปราการ 23. จังหวัดสมุทรสงคราม 24. จังหวัดสมุทรสาคร 25. จังหวัดสุพรรณบุรี 26. จังหวัดสระแก้ว 27. จังหวัดสระบุรี และ 28. จังหวัดอ่างทอง

อ่านข่าวเพิ่มเติม