Business

‘บขส.’ เผยวันหยุดยาวคนกลับบ้านแค่ 6 หมื่น จากเตรียมรถรับไว้หลักแสน


เงียบเหงา! “บขส.” เผย วันหยุดยาว รอบนี้ คนขึ้น “รถทัวร์-รถตู้” กลับบ้านแค่ 6 หมื่น จากเตรียมรถรองรับไว้หลักแสน

นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า เมื่อวานนี้ (10 ธ.ค. 63) บขส. ได้จัดรถโดยสาร บขส., รถร่วมบริการ และรถตู้ อำนวยความสะดวกผู้โดยสารกลับต่างจังหวัด (เที่ยวไป) จำนวน 4,325  เที่ยว รองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ 3 แห่ง ได้แก่ จตุจักร, ถนนบรมราชชนนี และเอกมัย จำนวน 57,502 คน

ทั้งนี้ จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางมีปริมาณลดลง โดยผู้โดยสารเดินทางน้อยกว่าวันที่ 9 ธันวาคม 2563 จำนวน 4,857 คน

บขส. วันหยุดยาว

รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะใช้บริการที่สถานีขนส่ง และบนรถโดยสารตลอดการเดินทาง รวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและหากผู้โดยสารมีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ บขส. หรือบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

shutterstock 766797481

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วง วันหยุดยาว 10-13 ธันวาคม 2563 บขส. ได้จัดรถโดยสารและรถตู้ รวมกว่า 5,000-6,000 เที่ยว รองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ 3 แห่งได้ประมาณวันละ 100,000 คน อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางต่ำกว่าความสามารถในการรองรับค่อนข้างมาก

โดยเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 มีรถโดยสารให้บริการจริง 4,437 เที่ยวและผู้โดยสาร 62,359 คน ต่อมาวันที่ 10 ธันวาคม 2563 มีรถโดยสารให้บริการจริง 4,325  เที่ยวและผู้โดยสารจำนวน 57,502 คน

วันหยุดเดือนธันวาคม

สำหรับวันหยุดยาวครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 เกิดจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้ย้ายวันหยุดชดเชยวันพ่อ มาเป็นวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เพื่อให้มีวันหยุดพิเศษติดต่อกัน 4 วัน ช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว

  • วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุด เนื่องใน วันรัฐธรรมนูญ
  • วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ เนื่องจาก ครม. มีมติย้ายวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ จากวันที่ 7 ธันวาคม 2563 มาเป็นวันที่ 11 เพื่อให้เป็นวันหยุดยาว
  • วันที่ 12 ธันวาคม 2563 วันเสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุดตามปกติ
  • วันที่ 13 ธันวาคม 2563 วันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดตามปกติ

สำหรับวันหยุดที่เหลือในเดือนธันวาคม 2563 ได้แก่

  • วันที่ 19 ธันวาคม 2563 วันเสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุดตามปกติ
  • วันที่ 20 ธันวาคม 2563 วันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดตามปกติ
  • วันที่ 26 ธันวาคม 2563 วันเสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุดตามปกติ
  • วันที่ 27 ธันวาคม 2563 วันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดตามปกติ
  • วันที่ 31 ธันวาคม 2563 วันหยุดเนื่องในวันสิ้นปี 2563

ภาพปกและภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม