ดูหนังออนไลน์
Business

ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกว่า 3 แสนคน ได้เฮ! ครม.เพิ่มสิทธิประโยชน์ เจ็บป่วย-ค่าเรียนลูก


ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกว่า 3 แสนคน เตรียมรับสิทธิประโยชน์เพิ่ม หลัง ครม. เคาะ คุ้มครองเจ็บป่วยฉุกเฉิน ประกันจ่ายเงินคืนสถานพยาบาล เพิ่มเงินค่าเรียนลูก

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการ ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำ ของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ โดยยกเลิกร่างประกาศเดิม 1 ฉบับ พร้อมใช้หลักเกณฑ์ใหม่ 2 ฉบับ รวมเป็น 3 ฉบับ ประกอบด้วย

money ๒๐๑๑๑๗

1. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร

2. ร่างประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

3. ร่างประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร

ทั้งนี้ ร่างประกาศทั้ง 3 ฉบับ จะส่งผลให้พนักงานรัฐวิสาหกิจรวม 306,887 คน ได้รับการคุ้มครอง ในเรื่องของการดำเนินการ กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เพื่อรองรับการจ่ายเงินคืนแก่สถานพยาบาลได้โดยเร็ว

ไตรศุลี ไตรสรณกุล 1
ไตรศุลี ไตรสรณกุล

สำหรับช่วงปี 2559 – 2563 มีพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติรวม 1,119 คน คิดเป็นเงินค่ารักษาพยาบาล ที่ค้างจ่ายต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 32,966,400 บาท

ขณะเดียวกันลูกจ้างยังได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น เพิ่มสิทธิในการได้รับค่าใช้จ่าย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค และค่าใช้จ่ายเพื่อการตวจสุขภาพ และปรับอัตราสิทธิในการได้รับค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของเอกชน ประเภทผู้ป่วยใน ให้สูงขึ้น

พร้อมกันนี้ ยังกำหนดให้ลูกจ้าง สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล โดยใช้ระบบการเบิกจ่ายตรงได้ด้วย และได้ปรับอัตราจ่ายค่าทำศพ จากประกาศเดิม ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังได้ปรับอัตราเงินช่วยเหลือบุตรจากเดือนละ 50 บาท เป็นเดือนละ 200 บาท และเพิ่มสิทธิการเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้รวมถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม