ดูหนังออนไลน์
Business

‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เตรียมใจ! วงเงิน 4 รายการโอนเดือนนี้เดือนสุดท้าย

เดือนนี้ กันยายน 2563 ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)” จะได้รับความช่วยเหลือ 7 รายการเท่ากับเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจาก กันยายน เป็นเดือนสุดของปีงบประมาณ 2563 ส่งผลให้วงเงินช่วยเหลือหลายรายการของบัตรฯ ต้องหมดภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วย

สำหรับรายละเอียดของวงเงินช่วยเหลือที่หมดอายุลงจะเป็นอย่างไร The Bangkok Insight ติดตามมาให้แล้ว …

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4 สิทธิประโยชน์ “บัตรคนจน” จ่ายเดือนสุดท้าย

สำหรับสิทธิประโยชน์ 4 รายการที่จะจ่ายในเดือนกันยายน 2563 เป็นงวดสุดท้าย ล้วนแต่เป็นสิทธิประโยชน์เสริม ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเติมขึ้นมา ได้แก่

1.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. 100 บาทต่อคนต่อเดือน จ่ายวันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นงวดสุดท้าย

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์นี้ ต้องเคยลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเร่หรือแผงลอยไว้แล้ว ซึ่งผู้มีสิทธิ์สามารถใช้ได้ในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ

2.เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 5% จ่ายวันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นงวดสุดท้าย

ผู้มีสิทธิ์ฯ คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตรฯ และใช้เงินจากบัตรฯ รูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนสิงหาคม 2563

โดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ของ บัตรคนจน ซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสด หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ แต่ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน เช่น

  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 50 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 5,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 250 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 10,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 500 บาท

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน จ่ายวันที่ 18 กันยายน 2563 เป็นงวดสุดท้าย

ผู้ได้รับสิทธิ์คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และ ทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

4.ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน จ่ายวันที่ 18 กันยายน 2563 เป็นงวดสุดท้าย

ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดให้กลับเข้า บัตรคนจน ในวันที่ 18 กันยายน 2563 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

ทั้งนี้ ต้องจับตาว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาขยายสิทธิประโยชน์จำนวน 4 รายการดังกล่าวออกไปหรือไม่ หรือจะหามาตรการอื่นๆ มาให้ความช่วยเหลือทดแทน

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3 สิทธิประโยชน์พื้นฐานคงเดิม

สำหรับ 3 สิทธิประโยชน์พื้นฐานของ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการต่ออายุไปในปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565 อย่างแน่นอน ได้แก่

1.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

  • ค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม
  • ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส.
  • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชน ไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ

2.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ใน ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่นๆ ที่ กระทรวงพาณิชย์ กำหนด

ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

3.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม