Business

คลายล็อกดาวน์โควิด-19 ดันผู้โดยสาร ‘รถไฟ-รถไฟฟ้า’ พุ่งเฉียด 2 แสนคน

“กรมราง” เผยคลายล็อกดาวน์โควิด-19 ดันผู้โดยสาร “รถไฟฟ้า-รถไฟ” เพิ่มขึ้นเกือบ 2 แสนคน เป็นเฉลี่ย 4 แสนคนต่อวัน คาดเปิดทำงานวันพรุ่งนี้ (6 พ.ค.) เดินทางพุ่งขึ้นอีก

S 1384487

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ก็พบว่ามีประชาชนใช้บริการระบบขนส่งทางรางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ

โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ มีผู้ใช้บริการ 395,062 คน แบ่งเป็นรถไฟฟ้า BTS จำนวน 233,300 คน, รถไฟฟ้า MRT จำนวน 140,530 คน, รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 19,081 คน และรถไฟ 2,151 คน

เปรียบเทียบกับวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งยังไม่มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ มีผู้ใช้บริการรวม 188,989 คน แบ่งเป็นรถไฟฟ้า BTS จำนวน 112,000 คน, รถไฟฟ้า MRT จำนวน 60,476 คน, รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก  9,767 คน และรถไฟ 6,546 คน

“จากสถิติการเดินทางเมื่อวานนี้ (5 พ.ค.) และวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 หลังจากรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ก็มีประชาชนใช้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ เฉลี่ยเกือบ 400,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นจากวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่มีเฉลี่ยเพียง 189,000 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าตัวหรือ 100% และคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้ (6 พ.ค.) น่าจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอีก” นายสรพงศ์กล่าว

EXN1E78UMAEIzVq
รถไฟฟ้าวันที่ 5 พ.ค. 63 ขอบคุณภาพจากทวิตเตอร์ @OharuNoHaru

อย่างไรก็ตาม ปริมาณผู้โดยสารในระบบขนส่งทางรางยังลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะมีการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยสถิติระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-5 พฤษภาคม 2563 พบว่า ก่อนประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ระบบขนส่งทางรางมีผู้โดยสารรวมเฉลี่ย 907,870 คนต่อวัน แต่หลังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แล้ว ลดลงเหลือเฉลี่ย 245,647 คนต่อวัน แบ่งเป็นดังนี้

รถไฟฟ้า BTS เดิมมีผู้โดยสารเฉลี่ย 517,560 คนต่อวัน เหลือ 144,545 คนต่อวัน, รถไฟฟ้า MRT เดิมอยู่ที่ 284,841 คนต่อวัน เหลือ 81,879 คนต่อวัน, รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เดิมอยู่ที่ 45,703 คนต่อวัน เหลือ 12,724 คนต่อวัน และรถไฟเดิมอยู่ที่ 59,767 คนต่อวัน เหลือ 6,500 คนต่อวัน

ทั้งนี้ ในการใช้บริการรถไฟฟ้าและรถไฟ กรมการขนส่งทางรางขอความประชาชนวางแผนการเดินทาง ป้องกันรักษาสุขอนามัย สวมใส่หน้ากากอนามัยเสมอ เผื่อเวลาเดินทาง และเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19

ขอบคุณภาพปกจาก BTS