ดูหนังออนไลน์
Business

‘รถไฟฟ้า BTS’ ดูแลผู้โดยสารเติมเที่ยว เดินทางไม่หมดรับสิทธิ์คืนได้

รถไฟฟ้า BTS” ออกมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ผู้โดยสารเติมเที่ยวเดินทางไม่หมด ขอรับสิทธิ์คืนได้ตั้งแต่ 1 พ.ค. หรือเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

27392

รายงานข่าวจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ผู้ให้บริหารรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากปัญหาด้านการแพร่ระบาดของโรคข้างต้นแล้ว ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ผลกระทบต่อการเดินทางของแต่ละสาขาอาชีพ และยังไม่มีทีท่าว่าปัญหาดังกล่าวจะยุติลงได้เมื่อใด

บริษัทในฐานะผู้บริหารระบบรถไฟฟ้า BTS และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (จำกัด) ผู้บริหารกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ทราบถึงผลกระทบในเรื่องของผู้โดยสารที่เติมเที่ยวเดินทางเป็นอย่างดี ​และมีความเห็นใจผู้ใช้บริการ​เป็นอย่างมาก

สืบเนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร (กทม.) และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 1) ที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทาง และการใช้บัตรโดยสารประเภทเติมเที่ยวเดินทาง 30 วัน ของผู้โดยสาร

bts 2

ขณะนี้ทาง บริษัทได้ดำเนินการออกมาตรการดูแลผู้โดยสารที่เติมเที่ยวเดินทางดังกล่าว ด้วยการคืนเที่ยวเดินทาง ให้ผู้โดยสารที่เติมเที่ยวเดินทาง ระหว่าง วันที่  17  กุมภาพันธ์  2563  ถึงวันที่  31 มีนาคม 2563  ที่ยังมีเที่ยวเดินทางคงเหลือ และหมดอายุภายในวันที่  30  เมษายน  2563 สามารถนำบัตรโดยสารติดต่อขอรับสิทธิ์การคืนเที่ยวเดินทางที่หมดอายุตามจริง เมื่อประสงค์จะเดินทาง ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 หรือภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด จะคลี่คลายตามประกาศจากทางรัฐบาล ทั้งนี้เที่ยวเดินทางที่ได้รับสิทธิ์นั้น จะมีอายุ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้เดินทาง