Business

‘บิ๊กตู่’ ปลื้มลงทุน EEC เฟสแรกทะลุเป้ากว่า 2 ล้านล้านบาท ลุยเฟส 2 ต่อเนื่อง

“บิ๊กตู่” ปลื้มลงทุน EEC สุดปัง ระยะที่ 1 เม็ดเงินลงทุนทะลุเป้ากว่า 2 ล้านล้านบาท หนุนแผนระยะที่ 2 ปี 2566-2570 ตั้งเป้า 2.2 ล้านล้านบาท

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากความมุ่งมั่นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) หรือบอร์ด EEC ได้ผลักดันแผนพัฒนา EEC เพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนำและเมืองที่น่าอยู่ของเอเชีย ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

shutterstock 1025449819

ล่าสุดคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผย ผลการดำเนินงานแผนภาพรวมฯ อีอีซี ระยะที่ 1 (2561- 2565) ที่ผ่านมา ได้เน้นการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานหลัก ทั้งด้านคมนาคม เทคโนโลยี และนวัตกรรม เตรียมความพร้อมด้านพื้นที่และแรงงาน สร้างโอกาสให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในพื้นที่ พบว่าสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เกิดมูลค่าการลงทุนที่อนุมัติแล้วสูงกว่า 2 ล้านล้านบาท จากที่วางเป้าหมายไว้ 1.5 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ แบ่งเป็น โครงการร่วมลงทุนรัฐและเอกชน (PPP) 4 โครงสร้างพื้นฐานหลัก มูลค่าลงทุน 661,012 ล้านบาท ส่วนมูลค่าการออกบัตรส่งเสริมลงทุน โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) อยู่ที่ 1,250,305 ล้านบาท และงบบูรณาการอีอีซี มูลค่า 70,271 ล้านบาท

สำหรับแผนภาพรวมแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาอีอีซี พ.ศ. 2566- 2570วางเป้าหมายการลงทุน 2.2 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ผลักดันให้เกิดมูลค่าการลงทุนโดยเฉพาะจาก 5 คลัสเตอร์หลักได้แก่ การแพทย์ขั้นสูง ดิจิทัล ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) BCG และบริการ พร้อมเป็นต้นแบบพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ เป้าหมายของนักลงทุนทั่วโลก ผลักดันให้คนในพื้นที่อีอีซีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ยังเตรียมเสนอออกกฎหมายลูก 44 ฉบับ เน้นเกี่ยวกับการลดอุปสรรคและต้นทุนในการประกอบกิจการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนที่สนใจด้วยการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร(one stop service) เสมือนเป็นช่องทางด่วนให้กับนักลงทุนในการขอใบอนุญาตประกอบการ

shutterstock 1416894107
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

กรอบแนวทางการพัฒนาสำคัญ 5 ด้าน

1. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตในพื้นที่อีอีซี

2. เพิ่มประสิทธิภาพ และการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

3. ยกระดับทักษะแรงงานให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม

4. พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัย น่าอยู่อาศัยและเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ

5. เชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ความยั่งยืนของชุมชน

EEC แจ้งเกิดได้จริง จะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน วางรากฐานเศรษฐกิจวันนี้และในอนาคต

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ในแผนระยะที่ 2 เชื่อว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo