ดูหนังออนไลน์
COVID-19

รัฐบาลแจก ‘ใบรองรับ’ คนฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม

รัฐบาลแจก “ใบรองรับ” คนฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม “คณะกรรมการโรคติดต่อฯ” เตรียมถกวัคซีนพาสปอร์ต 8 มี.ค.

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการทำพาสปอร์ตวัคซีน กรณีที่ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้วว่า ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ มีกฎหมายที่มอบอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐออกหนังสือรับรองหรือวัคซีนพาสปอร์ตกับประชาชนที่ฉีดวัคซีน

ใบรับรอง วัคซีน 2 เข็ม

ขณะนี้เราวางระบบไว้ว่าประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม จะได้รับใบรับรองการฉีดครบทุกคน แต่หากต้องการวัคซีนพาสปอร์ตที่เป็นหนังสือรับรองทางการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น บางประเทศอาจขอหนังสือรับรองเพื่อเข้าประเทศ ก็นำใบรับรองที่ได้รับ ไปยื่นความจำนงขอวัคซีนพาสปอร์ตได้ที่กรมควบคุมโรค

ตามปกติจะมีการมอบอำนาจให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ออกหนังสือรับรอง แต่ถ้ามีความต้องการมากขึ้น อาจมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลออกหนังสือรับรอง ซึ่งตรงนี้มีค่าใช้จ่าย เช่น ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ใครจะขอหนังสือรับรองคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท ก็อาจใช้ระบบที่ใกล้เคียงกัน

ส่วนเมื่อมีวัคซีนพาสปอร์ตหากไปนอกพื้นที่ หรือไปต่างประเทศต้องกักตัวอีกหรือไม่ นพ.โอภาส กล่าวว่า เรื่องนี้ก็จะประชุมในคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ในวันที่ 8 มีนาคมเช่นกัน รวมทั้งกรณีของต่างชาติที่เข้ามาในไทยด้วย เพราะเรื่องนี้ก็ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกัน

ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก (WHO) กำลังพิจารณา และจะประชุมในสัปดาห์นี้ ว่า กรณีหากมีวัคซีนพาสปอร์ตในแต่ละประเทศ ควรทำเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งก็ต้องรอความชัดเจนเรื่องนี้ก่อน แต่ระหว่างนี้อาจใช้การเจรจาระหว่างประเทศร่วมกัน เช่น หน้าตาหนังสือรับรองทางการเป็นอย่างไร รายละเอียดการเดินทางจะลดการกักตัวหรือไม่ กักตัวหรือไม่ เป็นรายละเอียดที่ต้องตกลงกันระหว่างประเทศ ซึ่งต้องมีความพร้อมทั้ง 2 ประเทศ

นอกจากนี้ ยังต้องติดตามข้อมูล เพราะการฉีดวัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อทั้งหมด อาจทำให้ระยะฟักตัวของโรคนานขึ้นก็ได้ ต้องมีการติดตามข้อมูลต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team