ดูหนังออนไลน์
Finance

ดักเก็บ ‘5 หุ้นปันผลสูง’ ปี 2564

“หุ้นปันผล” เป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบ โดยเฉพาะนักลงทุนสาย VI Investor ที่เน้นถือลงทุนยาวๆ และคนที่ต้องการกระแสเงินสดจากการลงทุนกลับมาสม่ำเสมอโดยไม่ต้องสนใจจังหวะเวลาในการลงทุนมากนัก

สำหรับปัจจัยที่เรานำมาพิจารณาค้นหาหุ้นปันผลนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะดูจากอัตราส่วนทางการเงิน 2 ตัว นั่นคือ

1. อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield)  ที่บอกว่าเราจะได้รับเงินปันผลเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาหุ้นที่ลงทุน ตัวเลขนี้ยิ่งสูงยิ่งดี หรือควรมีอัตราการจ่ายเงินปันผลมากกว่า 4-5% ต่อปี

วิธีหา Dividend Yield จะคำนวณจากเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินปันผลของหุ้นตัวนั้นๆ ด้วยสูตร เงินปันผลต่อหุ้น x 100 / ราคาหุ้น เช่น หุ้น A จ่ายเงินปันผลที่ 5 บาท/หุ้น ราคาปัจจุบัน 40 บาท แปลว่า Dividend Yield เท่ากับ 12.50%

2. อัตราการจ่ายปันผล (Dividend Payout Ratio) เพื่อดูประกอบกันด้วย ซึ่งบอกว่าบริษัทจ่ายปันผลเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของกำไรต่อหุ้นในแต่ละปี

ทั้งนี้ Dividend Payout Ratio คำนวณจาก (เงินปันผลต่อหุ้น / กำไรสุทธิต่อหุ้น) x 100 เช่น หุ้น A จ่ายเงินปันผลที่ 5 บาท/หุ้น กำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 50 บาท แปลว่า Dividend Payout เท่ากับ 10%

อย่างไรก็ดี วันนี้ผมอยากจะขอหยิบเครื่องมือ Dividend Yield มาใช้เพื่อสแกนหาหุ้นปันผลน่าลงทุน ประจำปี 2564 มาฝากทุกคนกัน ซึ่งมีเกณฑ์คัดเลือกหุ้นในกลุ่ม SETHD และอัตราจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ คือ Dividend Yield มากกว่า 5% ตลอด 3 ปีย้อนหลัง ซึ่งนี่คือ 5 หุ้นปันผลสูง Dividend Yield เฉลี่ยสูงสุดในรอบ 3 ปี ที่เราหยิบยกมาฝากในวันนี้

LH – บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม โครงการส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และตามจังหวัดใหญ่ ๆ เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น ภูเก็ต เป็นต้น

PIPP – บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งหมดตั้งอยู่ที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV)

KKP – ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน โดยธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ดำเนินการภายใต้ธนาคารเกียรตินาคิน ส่วนธุรกิจตลาดทุน ดำเนินการภายใต้กลุ่มภัทร

TISCO – บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงิน ได้แก่ บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ และบริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร 

ORI – บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดแก่โครงการที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาเท่านั้น

หมายเหตุ | บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือแนะนำให้ซื้อ ถือหรือขายหุ้นแต่อย่างใด ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Park Kathawut
แชร์วิธีคิด แบ่งปันความรู้ การเงิน การลงทุน