ดูหนังออนไลน์
World News

‘ปักกิ่ง’ วางเป้าขยายเครือข่าย ‘ขนส่งทางราง’ แตะ 1,600 กม.

“ปักกิ่ง” ประกาศเป้าขยายเครือข่าย “ขนส่งทางราง” แตะ 1,600 กม. ภายใน 5 ปี

ทางการกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เปิดเผยการคาดการณ์ว่าสายการขนส่งทางรางของปักกิ่งจะยาวแตะ 1,600 กิโลเมตรภายในปี 2568 คิดเป็น 56% ของการขนส่งสาธารณะในเมือง

เฉินจี๋หนิง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปักกิ่ง ระบุเป้าหมายดังกล่าวในรายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาล ซึ่งเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนเทศบาลนครปักกิ่ง ชุดที่ 15 ครั้งที่ 4

รถไฟฟ้า ระบบราง ปักกิ่ง

รายงานระบุว่าปัจจุบันสายการขนส่งทางรางในเขตเมืองปักกิ่งยาวแตะ 727 กิโลมตร และมีการสร้างทางรถไฟในเขตชานเมืองเพิ่ม 400 กิโลเมตร เมื่อนับถึงสิ้นปี 2563

เฉินกล่าวว่าปักกิ่งจะเปิดทางรถไฟเขตเมืองเพิ่ม 7 สายในปีนี้ ทำให้สายการขนส่งทางรางในเขตเมืองรวมอยู่ที่ 781 กิโลเมตรภายในสิ้นปี 2564

ทั้งนี้ ปักกิ่งยกให้เครือข่ายการขนส่งทางรางเป็นแนวทางการขนส่งที่ปลอดภัย สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมีบทบาทช่วยบรรเทาความแออัดของการจราจรภายในเมืองและลดทอนการปล่อยมลพิษ

ที่มาสำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team