ดูหนังออนไลน์
Business

ลงทะเบียนวันนี้ 4 มาตรการ ‘เยียวยาโควิด’ จาก ธอส. ลดค่างวด ตัดต้นตัดดอก พร้อมเงื่อนไข

4 มาตรการเยียวยาโควิดจาก ธอส. เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ ลดเงินค่างวด ตัดทั้งต้นและดอกเบี้ย นาน 6 เดือน อ่านเงื่อนไขที่นี่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ออก 4 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ระลอกใหม่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

มาตรการที่ 9

 • สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.
 • ต้องมีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้
 • ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564)
 • ลงทะเบียนผ่าน แอปฯ : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 มกราคม 2564

มาตรการที่ 10

 • สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
 • ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน(กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564)
 • ลงทะเบียนผ่าน แอปฯ : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2564

มาตรการที่ 11

 • สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.
 • ต้องมีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้
 • ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน(กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564)
 • ลงทะเบียนผ่าน แอปฯ : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 26 กุมภาพันธ์ 2564

มาตรการที่ 12

 • สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต แบ่งเป็น

1. ได้ลดเงินงวดผ่อนชำระ(ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 70% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือไม่เกินมิถุนายน 2564

2. พักชำระหนี้ถึงมิถุนายน 2564 ในกรณีที่ได้รับผลกระทบ ทำให้รายได้ไม่เพียงพอ ในการชำระหนี้ ยื่นคำขอเข้ามาตรการระยะแรกได้ที่สาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT