ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สมุทรสาครยังหนัก! พบติด ‘โควิด’ เพิ่มอีก 208 ราย ค้นหาเชิงรุก

สมุทรสาคร “โควิด” กลับมาพุ่งอีกครั้ง วันนี้ยอดป่วยยังน่าเป็นห่วงพุ่ง 208 ราย จากการค้นหาเชิงรุกแรงงานต่างด้าว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) วันนี้(13 ม.ค.) เมื่อเวลา มีผู้ป่วยรายใหม่ 208 ราย โดยพบจากการตรวจค้นหาเชิงรุกรวม 172 ราย เป็นคนไทย 2 ราย และคนต่างด้าว 170 ราย และพบจากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลอีก 36 ราย จำแนกเป็นคนไทย 20 ราย และต่างด้าว 16 ราย
สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 3,760 ราย เป็นค้นหาเชิงรุก 2,934 ราย แยกเป็นคนไทย 235 ราย และต่างด้าว 2,699 ราย ในโรงพยาบาล 826 ราย แยกเป็นคนไทย 538 ราย และต่างด้าว 243 ราย หายป่วย/จำหน่ายแล้ว 2,407 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย
อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight