ดูหนังออนไลน์
Business

ฟังชัดๆ เงินเยียวยาจาก 4 มาตรการรัฐ ได้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข่าวดี คนได้เงินช่วยเหลือ 4 มาตรการภาครัฐ ทั้ง เราไม่ทิ้งกัน เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง กำลังใจ ไม่ต้องนำมารวมเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินสนับสนุนและประโยชน์อื่นใด ที่ประชาชนได้รับในปีภาษี 2563 จากมาตรการเยียวยา หรือโครงการที่ประชาชนได้รับจากรัฐบาล

สำหรับทั้ง 4 มาตรการ ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ประกอบด้วย โครงการเราไม่ทิ้งกัน ชดเชยรายได้ให้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19), โครงการเราเที่ยวด้วยกัน, โครงการกำลังใจ และ โครงการคนละครึ่ง

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง เห็นชอบมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัว เป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษี ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมถึงช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และภาคธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team