ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เจอบ่อน แจ้งด่วน เปิด 5 ช่องทางประชาชนช่วยปราบสิ่งผิดกฏหมาย

นายกฯ ลั่น ปราบบ่อน สิ่งผิดกฎหมาย แหล่งแพร่โควิด-19 เปิด 5 ช่องทางให้ประชาชน แจ้งเบาะแส สั่งทุกหน่วยงานร่วมขจัดภัยร้านประเทศ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่วนใหญ่เกิดการแพร่เชื้อจากแหล่งผิดกฎหมาย เช่น บ่อน แรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย และการลักลอบค้าประเวณี นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการทหารสูงสุด ร่วมสนธิกำลังกันอย่างเข้มข้น เพื่อปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับบทบาทของภาคประชาชน ที่สามารถร่วมเป็นกำลังสำคัญ ปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายที่บั่นทอนความมั่นคงของชาติได้ ด้วยการแจ้งเบาะแสมาที่นายกรัฐมนตรีโดยตรง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ดังนี้

  • สายด่วน 1111
  • ตู้ปณ. 1111 ปณ. ทำเนียบรัฐบาล
  • เว็บไซต์ www.1111.go.th
  • แอปพลิเคชัน PSC 1111 (Mobile App PSC 1111)
  • จุดบริการประชาชน 1111 ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแส จะได้รับความคุ้มครอง และรักษาเป็นความลับราชการ ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ไม่เคยนิ่งนอนใจแม้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ขณะนี้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT