ดูหนังออนไลน์
COVID-19

วิธีปฏิบัติ เดินทางเข้า-ออก ‘ชลบุรี’ สีแดงเข้ม วันนี้พบผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 19 ราย

เดินทางเข้า-ออก ชลบุรี อ่านวิธีปฏิบัติ ขั้นตอน การขอเอกสาร สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเผยวันนี้ พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 19 ราย พร้อมเปิดปัจจัยควบคุมโรค

เพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR” เผยวิธีปฏิบัติ ในการ เดินทางเข้า-ออก ชลบุรี ซึ่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม แต่มีความสำคัญเพราะเป็นด่านหน้าของประตูสู่ภาคตะวันออก ในสถานการณ์ที่ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่า

เดินทางเข้า-ออก ชลบุรี

การเข้า-ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องทำอย่างไร?

1. ประชาชนผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไป

 • อาศัยอยู่ใน จังหวัดชลบุรี

แสดง “เอกสารรับรองความจําเป็น” โดยยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่

 • อาศัยอยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ยื่นคําขอ “เอกสารรับรองความจําเป็น” ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ของตน เพื่อใช้ในการเดินทาง ทั้งไปและกลับ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

2. ผู้ประสงค์จะเดินทางซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 • ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อการดํารงชีวิตของประชาชน
 • ผู้ปฏิบัติงานด้าน การสื่อสารโทรคมนาคม การก่อสร้าง การซ่อมบํารุงต่าง ๆ และพนักงานบริษัท / โรงงาน
 • การแพทย์ การธนาคาร การศึกษา การขนส่งประชาชน หรือบุคคลที่ต้องเข้าสถานที่กักกันโรค
 • เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามคําสั่ง ประกาศ ของทางราชการ

ให้แสดง “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” โดยยื่นคําขอต่อผู้ประกอบการ นายจ้าง บริษัท หัวหน้า หน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี

3. บุคคลที่มีความจําเป็นต้องติดต่อราชการ

ให้แสดง “เอกสารรับรองการติดต่อราชการ” โดยยื่นคําขอ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ ที่ไปติดต่อราชการ

การขอเอกสาร “รับรองความจำเป็น” ในการเดินทางสามารถขอได้ที่ไหน?

1. ประชาชนทั่วไป ขอได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ เมืองพัทยา สำนักงานเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่

2. พนักงาน บริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน ขอได้ที่ เจ้าของบริษัท หรือผู้จัดการ ห้าง ร้าน โรงงาน เป็นผู้รับรอง

3. ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ทางหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้รับรอง

ที่สำคัญคือ ผู้มีอำนาจออกใบรับรอง จะพิจารณาระยะเวลา ให้เหมาะสมกับการขออนุญาตเดินทาง ในแต่ละครั้ง”

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชลบุรี วันนี้ (12 มกราคม 2564) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี รายงานว่า ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 606 ราย

ด้าน นพ.วิชัย ธนาโสภณ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดชลบุรี เปิดเผยข้อมูลปัจจัยเสี่ยง จังหวัดชลบุรี ล่าสุดจากผู้ติดเชื้อรายใหม่ ดังนี้

 • อำเภอศรีราชา 15 ราย จาก โรงเบียร์ศรีราชา 90 รวม 7 ราย มีผู้สัมผัสใกล้ชิดโรงเบียร์ 2 ราย, ร้านหนูไม่ดื้อ 3 ราย มีผู้สัมผัสใกล้ชิดร้านหนูไม่ดื้อ 1 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวน 2 ราย
 • อำเภอบางละมุง 4 ราย ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย, โรงเบียร์ศรีราชา 90 จำนวน 1 ราย และไปสถานที่ลับลอบเล่นการพนัน 1 ราย

นอกจากนี้ ยังได้วิเคราะห์ปัจจัยในการควบคุมโรค มีดังนี้

1. โรค ต้องรอวัคซีน

2. ผู้แพร่เชื้อต้องค้นหามาทำการกักตัว ควบคุมไว้ให้มากที่สุด ดังนั้น ขอให้สแกนไทยชนะ และเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผู้สัมผัสมาตรวจหาเชื้อให้มากที่สุด

3. ผู้รับเชื้อต้องมีสุขอนามัยที่ดี เชื้อเข้าทางจมูก ปาก ตา โดยมือที่มีเชื้อมาสัมผัสบริเวณใบหน้าจึงจะต้องล้างมือบ่อยๆ และสวมแมกส์

4, สภาพแวดล้อม เน้นควบุคุม ลด เลิก ล็อกความเสี่ยง

 • สถานที่เสี่ยง : ปิดสถานที่ ที่มีความเสี่ยงสัมผัสสูง เช่น สถานที่ลักลอบเล่นการพนัน ผับ โรงเบียร์ ร้านเหล้า ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อย ๆ
 • กิจกรรมเสี่ยง มีมาตรการที่เข้มงวด งดกิจกรรมนั้น หากไม่สามารถควบคุมมาตรการได้
 • เวลาเสี่ยง เวลากลางคืน ที่มักใกล้ชิด การ์ดตก ล็อกเวลา ประกาศเคอร์ฟิว ไม่ให้ออกจากบ้าน เช่น ไม่ให้ออกมาดื่มเหล้า สังสรรค์หลังเลิกงาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT