ดูหนังออนไลน์
Politics

ครม.ไฟเขียวงบ 473 ล้านบาท จัดหาพื้นที่กักกันโรคระยะที่ 5

“โฆษกรัฐบาล” เผยที่ประชุม ครม.อนุมัติงบกลาง 473,150,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระยะที่ 5

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบวงเงิน 473,150,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) จำนวน 22,248 คน ระยะที่ 5 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563)

โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้เบิกจ่ายในงบดำเนินงาน

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้ร่วมกันจัดสถานที่ พื้นที่สำหรับสังเกตอาการ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ที่ผ่านมาได้ใช้สถานที่ราชการ 2 แห่ง และโรงแรมเอกชน 26 แห่ง จัดตั้งพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine)

เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับการกักกันตัวในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) จำนวน 63,570 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 30 กันยายน 2563 (ระยะที่ 1-4) โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,536,340,514 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team