ดูหนังออนไลน์
CSR

‘Dow-Solvay’ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ หนุน ‘ระยอง’ ต้านโควิด-19

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทร่วมทุนของ Dow และ Solvay จำนวน 300 ถัง รวมปริมาณ 9,000 ลิตร ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อดังกล่าว เพื่อนำไปใช้สำหรับส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของชุมชน ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาในระลอกที่สองที่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้

ก่อนหน้านี้ Dow และ Solvay ได้ร่วมกันบริจาคไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งใช้ผสมเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่มีผลกระทบตกค้างในสิ่งแวดล้อม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เทศบาล และสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดระยองรวมแล้วกว่า 200,000 ลิตร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team