ดูหนังออนไลน์
Circular Economy

‘Dow’ ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ‘DJSI’ ต่อเนื่องปีที่ 21

“Dow” ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ต่อเนื่องปีที่ 21 สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีระดับโลก จากผลงานโดดเด่นด้านความยั่งยืน

บริษัท ดาว (Dow) ได้รับการยกย่องจาก ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ประจำปี 2563 จัดโดย เอสแอนด์พี โกลบอล เรทติ้ง (S&P Global Ratings) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีระดับโลก จากผลงานอันโดดเด่นด้านความยั่งยืน

“ความยั่งยืน ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราให้ความสำคัญ และเป็นเรื่องที่ Dow ยึดถือในทุกการตัดสินใจและในทุกการดำเนินงานทั้งทางธุรกิจ การผลิต และการสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ”แมรี่ เดรฟส์ ประธานบริหารด้านความยั่งยืน และรองประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย กล่าว

ที่ผ่านมา Dow มุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตอันยั่งยืนเพื่อโลก ด้วยความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ และความร่วมมือกับพันธมิตรในภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วโลก ตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนปี 2568 และการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ทั้งนี้ DJSI จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2542 ถือเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 3,500 องค์กร ที่เข้าร่วมการประเมินในแต่ละปี

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เป้าหมายความยั่งยืนปี 2568 ของ Dow และ เป้าการทำงานล่าสุดด้านความยั่งยืน ที่เว็บไซต์ www.dow.com

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT