ดูหนังออนไลน์
Business

ไม่ทัน!คนละครึ่ง รีบใช้สิทธิ ‘ช้อปดีมีคืน’ ยังทัน ลดหย่อนภาษีได้ ถึง 31 ธันวานี้

ช้อปดีมีคืน ยังทัน ช้อปได้ถึง 31 ธันวาคมนี้ ลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ได้ไม่ต้องเสียใจ สะสมยอดซื้อไว้ลดหย่อนภาษีเงินได้ ประจำปี 2563 

หลังจากโครงการ คนละครึ่ง เฟส 2 ที่มีผู้ใช้สิทธิเต็ม 5 ล้านสิทธิ  ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และมีผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเป็นจำนวนมาก อย่าลืมว่า ยังมีโครงการ ช้อปดีมีคืน ยังทัน สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้ เพื่อนำยอดซื้อในโครงการ ไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เพื่อรับเงินคืนตามเงื่อนไข

ช้อปดีมีคืน ยังทัน

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสำคัญที่ต้องรู้คือ หากเลือกใช้สิทธิ “ช้อปดีมีคืน” แล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่ง” ได้ เพราะรัฐบาลต้องการกระขายมาตรการเยียวยา และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระจายการใช้สิทธิได้อย่างทั่วถึง สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม

สำหรับมาตรการ ช้อปดีมีคืน ที่รัฐบาล โดย กระทรวงการคลัง คลอดออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มประชาชน ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทุกปี ซึ่งถือว่า เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อ และต้องการจับจ่ายในช่วงปลายปีอยู่แล้ว มารับทราบวิธีการใช้สิทธิกันอีกครั้ง

สินค้าและบริการ ที่ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อน

 • ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซ สำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร และ ค่าบริการหนังสือพิมพ์ และ นิตยสาร ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการ จัดนำเที่ยว
 • ค่าที่พัก ในโรงแรม
 • ทองคำแท่ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าทำศัลยกรรม
 • ผักผลไม้สด เนื้อสัตว์สด
 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหต ประกันรถยนต์

สินค้าและบริการ ที่ได้รับสิทธิลดหย่อน ช้อปดีมีคืน

 • ค่าอาหารและครื่องดื่ม ทานข้าวในร้นอหาร ภัตตาคาร หรือโรงแรม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
  สินคำ ในร้านสะดวกซื้อ
 • สปา
 • คาราโอเกะ
 • อาบอบนวด
 • อาบน้ำสัตว์
 • คำกำเหน็จ ทองรูปพรรณ
 • ยารักษาโรค อหารเสริม ที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม
 • อุปกรณ์ไอที เครื่องใช่ไฟฟ้า คอมพิวเดอร์ สมาร์ทโฟน
 • สินค้าที่ซื้อจาก ร้านดิวตี้ฟรี โดยต้องเป็นสินค้าที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม
 • การซื้อของออนไลน์ ผ่าน แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Shopee, Lazada หรือร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ ที่ผู้ขายออกใบกำกับภาษีได้
 • สินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วไป
 • ค่าบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วไป
 • สินค้า OTOP ที่ขึ้นทะเบียน OTOP แล้ว
 • หนังสือ หนังสือเรียน ตำรา พอคเก็ตบุ๊ค และ e-book

สำหรับ หลักฐานที่ต้องใช้ ในการประกอบยื่นขอใช้สิทธิลดหนย่อนภาษีฯ ตามมาตรการดังกล่าว มีสาระสำคัญ คือ

 • ซื้อสินค้าและบริการทั่วไป ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ (ทั้งแบบกระดาษ และแบบ e-Tax Invoice) ที่ระบข้อมูลผู้ขาย และข้อมูลผู้ซื้อ รวมถึงวันที่ รายการและจำนวนเงิน
 • ซื้อหนังสือ (รวมถึง e-book) ใบเสร็จรับเงิน (ทั้งแบบกระดาษ และแบบ e-Receipt) ที่ระบุข้อมูลผู้ขาย และ ข้อมูลของคุณ รวมถึงวันที่ รายการและจำนวนเงิน
 • ซื้อสินค้า OTOP ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ใบเสร็จรับเงิน (ทั้งแบบกระดาษ และแบบ e-Tax Invoice & e-Receipt) ที่ระบุรายการสินด OTOP, ข้อมูลผู้ขาย และข้อมูลผู้ซื้อ รวมถึงวันที่ รายการและจำนวนเงิน

สิ่งสำคัญ คือ การใช้สิทธิลดหย่อนภาษี จากมาตรการ ช้อปดีมีคืน ต้องใช้เก็บใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ เป็นหลักฐานประกอบการการยื่นขอลดหย่อนภาษี ซึ่งอย่าลืมว่า ใบเสร็จที่จะขอจากร้านค้า ต้องเป็น ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ที่ระบุข้อมูลของ ผู้ขาย ข้อมูลผู้ซื้อ รายการที่ซื้อ จำนวนเงิน และวันที่ ที่ซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ ไว้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ผู้บริโภค ยังไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าครั้งเดียว ที่มีมูลค่า 3 หมื่นบาท แต่สามารถซื้อได้หลายครั้ง แล้วรวมยอดเงินทั้งหมด ไม่เกิน 3 หมื่นบาท เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีฯ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT