ดูหนังออนไลน์
Business

‘ช้อปดีมีคืน’ 12 เรื่องต้องรู้ ก่อนใช้สิทธิ พร้อมหลักฐานถูกต้อง เพื่อการลดหย่อนภาษีที่สมบูรณ์

ช้อปดีมีคืน 12 เรื่องต้องรู้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ไขข้อข้องใจ ซื้อทอง ยารักษาโรค ดิวตี้ฟรี ลดได้ไม่ได้ พร้อมหลักฐานที่ต้องใช้ อ่านที่นี่

มาตรการ ช้อปดีมีคืน ที่เริ่มมีผลให้ช้อปปิ้ง เพื่อนำค่าสินค้าและบริการ ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ยังมีข้อข้องใจสำหรับหลายคนที่ต้องการใช้สิทธิ ว่าสินค้าและบริการอะไร ที่สามารถใช้ได้ และใช้ไม่ได้ โดย ช้อปดีมีคืน 12 เรื่องต้องรู้ จาก เว็บไซต์ itax รวบรวมไว้ให้ ดังนี้

ช้อปดีมีคืน 12 เรื่องต้องรู้

1. หากร้านค้านั้น ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สินค้าและบริการที่ร้านนั้นขาย จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ยกเว้น เป็นการขายหนังสือ, e-book หรือเป็นสินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนเท่านั้น

2. หากร้านคำนั้น จดทะเบียนภาษีมูลคำเพิ่มแล้ว แม้จะขายในรูปแบบบริการอย่างเดียว หากบริการนั้นเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น สปา คารโอเกะ อาบอบนวด ก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

3. ค่าซื้อทองรูปพรรณ สมารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ เฉพาะส่วนที่เป็นคำกำเหน็จ หรือบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น ตัวทองคำ ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

4. ยารักษาโรค อาหารเสริม ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ แต่ต่บริการทางแพทย์ เช่น ค่ารักษาพยาบาล คำทำศัลยกรม โดยปกติจะไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว จึงไมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

5. ค่าที่พักในโรงแรมไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ แต่ค่าอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม (ไม่รวมแอลกอฮอล์) ยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้

6. ค่าซื้อบัตรเพื่อแลกรับบริการ และนำบัตรไปใช้บริการในช่วงวันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 หรือ ค่าช่อมรถ ที่รับบริการและแล้วเสร็จ ในช่วงวันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ แต่ถ้ารับบริการก่อน หรือหลังช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถลดหยอนได้

7. อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เช่น iPhone, i Pad, MacBook ไม่ว่าจะซื้อราคาเต็ม หรือซื้อจาก เอาต์เล็ต  ก็สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

8. สินคำที่ซื้อจากร้าน ดิวตี้ฟรี หากเป็นสินค้าที่เสียภาษีมุลค่าเพิ่ม ก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้

9. รายการที่ซื้อ จะสะสมหลายใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษีหลายใบ หรืออยู่ในใบเดียวกันก็ได้ แต่ถ้ายอดซื้อเกิน 30,000 บาท (รวม VAT แล้ว) จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุด 30,000 บาท เท่านั้น

10. การซื้อของออนไลน์ เช่น ซื้อผ่าน Shopee, Lazada หรือร้นค้าออนไลน์ต่าง ๆ จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ ถ้าซื้อจากร้านค้าที่ออกใบกำกับภาษีได้ ดังนั้น ควรตรวจสอบกับผู้ขายให้ชัดเจนก่อนสั่งซื้อ

11. ในกรณีที่รายการสิดมีทั้งเสีย VAT และไม่เสีย VAT อยุในใบกำกับภาษีเดียวกัน จะได้สิทธิลดหย่อน เฉพาะสินคำที่เสีย VAT เท่านั้น เช่น ถ้าซื้อทั้งนมช็อกโกแลค (เสีย VAT) และนมจืด (ไม่เสีย VAT) จะได้สิทธิลดหย่อน เฉพาะนมช็อกโกแลต เท่านั้น

12. การซื้อสินค้า และบริการ จะจ่ายด้วยเงินสด พร้อมเพย์ บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตก็ได้ ขอให้ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ลงวันที่ภายใน 23 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2563 และมีรายละเอียดครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ ในการประกอบยื่นขอใช้สิทธิลดหนย่อนภาษีฯ ตามมาตรการดังกล่าว มีสาระสำคัญ คือ

  • ซื้อสินค้าและบริการทั่วไป ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ (ทั้งแบบกระดาษ และแบบ e-Tax Invoice) ที่ระบข้อมูลผู้ขาย และข้อมูลผู้ซื้อ รวมถึงวันที่ รายการและจำนวนเงิน
  • ซื้อหนังสือ (รวมถึง e-book) ใบเสร็จรับเงิน (ทั้งแบบกระดาษ และแบบ e-Receipt) ที่ระบุข้อมูลผู้ขาย และ ข้อมูลของคุณ รวมถึงวันที่ รายการและจำนวนเงิน
  • ซื้อสินค้า OTOP ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ใบเสร็จรับเงิน (ทั้งแบบกระดาษ และแบบ e-Tax Invoice & e-Receipt) ที่ระบุรายการสินด OTOP, ข้อมูลผู้ขาย และข้อมูลผู้ซื้อ รวมถึงวันที่ รายการและจำนวนเงิน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT