ดูหนังออนไลน์
General

‘คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ +โควิด’ รับปีใหม่ ดึงอสม.ช่วย จัดงานได้ ฝ่าฝืนปิดทันที

บอร์ดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกมาตรการคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมมาตรการคุมโควิด-19 ให้จัดงานได้ แต่ฝ่าฝืนมาตรการควบคุมสั่งปิดทันที พร้องดึงอสม.ร่วม

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เห็นชอบแนวทางลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เน้น 3 มาตรการ ห้ามขายอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ลดแลกแจกแถม และห้ามโฆษณา ตั้งด่านชุมชนให้ อสม. คัดกรองสกัดคนเมาในชุมชน ส่วนจัดงานรื่นเริงปีใหม่ทำได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันโควิด 19 คัดกรองวัดไข้และคนเมา ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง สแกนไทยชนะ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563

นายอนุทิน กล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยเน้นรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เข้มงวดใน 3 มาตรการ คือ ห้ามขายให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ห้ามขายลักษณะการลด แลก แจก แถม ชิงโชค และห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แสดงชื่อหรือเครื่องหมายที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ดื่ม

โดยจะมีการตั้งด่านชุมชน ให้ อสม.ประเมิน และคัดกรองคนเมาเบื้องต้น เพื่อสกัดกั้นผู้ดื่มในชุมชนไม่ให้ขับขี่พาหนะ หากเกิดอุบัติเหตุจะมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ทุกราย หากเป็นเด็กและเยาวชนดื่มแล้วขับ จะเอาผิดถึงผู้ขายด้วย และนำไปสู่การคุมประพฤติและบำบัดรักษาตามที่ศาลสั่ง

ทั้งนี้ ยืนยันว่าช่วงปีใหม่จัดงานรื่นเริงได้ แต่ต้องขออนุญาตและเสนอแผนมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา หากมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีใบอนุญาตขายจากกรมสรรพสามิต การจัดงานต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอ ทั้งการคัดกรองวัดไข้ และคนเมาไม่ให้เข้าร่วมงาน การสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และลงทะเบียนไทยชนะ

“หากพบว่าไม่ดำเนินการตามมาตรการจะสั่งระงับการจัดงาน ส่วนนักดื่มต้องระวังโรคโควิด 19 เนื่องจากความมึนเมาอาจทำให้หยิบแก้วปะปนกันหรือสัมผัสละอองฝอยจากการพูดคุยตะโกนใส่กัน”

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2564 – 2570 โดยมีเป้าหมายป้องกันและควบคุมปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบ 7 กลยุทธ์ คือ

  • ควบคุมและจำกัดการเข้าถึง
  • ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่ม
  • คัดกรองและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากสุรา
  • ควบคุมการโฆษณาส่งเสริมการขาย และการให้ทุนอุปถัมภ์
  • ขึ้นราคาผ่านระบบภาษี
  • สร้างค่านิยมเพื่อลดการดื่ม เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ของสินค้าแอลกอฮอล์ เป็นสินค้าเสพติด ทำลายสุขภาพทำร้ายสังคม และ
  • พัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกระดับ และการบริหารจัดการที่ดี

“แต่ละกลยุทธ์จะมีโครงการและกิจกรรมรับรอง เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง สามารถจัดการปัญหาแอลกอฮอล์และขยายผลได้”

อ่านข่าวเพิ่มเติม :

The Bangkok Insight Editorial Team