ดูหนังออนไลน์
COVID-19

พิษโควิด-19 ทำ ‘ชาวเอเชีย’ ในนิวยอร์ก ตกงานสูงเป็นประวัติการณ์

ผลสำรวจ “ผลกระทบโรคโควิด-19 ต่อการจ้างงานชาวเอเชียในนครนิวยอร์ก” ระบุว่าอัตราการว่างงานของชาวอเมริกัน เชื้อสายเอเชียทั่วสหรัฐในปีนี้ เพิ่มขึ้นจาก 2.5% ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็น 14.5% ในเดือนเมษายน และ15% ในเดือนพฤษภาคม เป็นตัวเลขที่มากที่สุดในทุกกลุ่มเชื้อชาติทั่วประเทศ

ผลสำรวจที่จัดทำโดย สหพันธ์ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย (Asian American Federation) ชี้ว่า “โรคโควิด-19 ส่งผล กระทบต่อเศรษฐกิจทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะต่อคนงานชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในนครนิวยอร์ก และครอบครัวของพวกเขา”

ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานของชาวเอเชียในนครนิวยอร์กอยู่ที่ 3.4%  ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งต่ำกว่าชาวอเมริกันเชื้อสายสเปนและคนผิวดำในนิวยอร์ก ก่อนจะเพิ่มขึ้นแตะ 25.6%  ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุดในทุกกลุ่มชาติพันธุ์

ผลสำรวจอธิบายถึงสาเหตุดังกล่าวว่ากลุ่มชาติพันธุ์เอเชียแต่ละกลุ่มที่มีจำนวนมากในนครนิวยอร์กนั้นพึ่งพางานในอุตสาหกรรมผสมผสานที่มีลักษณะเฉพาะ และทั้งหมดล้วนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการสูญเสียงานในชุมชนของพวกเขา
อุตสาหกรรมหลายภาคที่ว่าจ้างแรงงานชาวเอเชียรายได้น้อยได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากการสูญเสียงาน ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแต่งกาย ร้านเสริมสวยและร้านทำเล็บ ร้านซักรีด บริการด้านอาหาร แท็กซี่และรถร่วมโดยสาร และการค้าปลีก

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือด้านภาษาแก่ผู้ว่างงานชาวเอเชียในนิวยอร์ก การออกแบบโครงการพัฒนาแรงงานเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายประเภทงานที่ชาวเอเชียในนิวยอร์กต้องการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้อพยพใหม่ ตลอดจนการขยายโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชากรทุกเชื้อสายในนิวยอร์ก

ทั้งนี้ ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเป็นหนึ่งในกลุ่มเชื้อชาติที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐ โดยครองสัดส่วนมากกว่า16% ของประชากรในนครนิวยอร์ก และ10% ของรัฐนิวยอร์ก อย่างไรก็ดีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย 1 ใน 4 อาศัยอยู่ใต้เส้นแบ่งความยากจน

ที่มา:สำนักซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight