ดูหนังออนไลน์
General

ไม่เหมือนกันนะ! เปิดความแตกต่าง ‘ครูอนุบาล’ กับ ‘พี่เลี้ยงเด็ก’

จากกรณีที่กำลังเป็นข่าวซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ เกี่ยวกับเรื่องราวของ “ครูโหด” ในโรงเรียนเอกชนชื่อดัง ของจังหวัดนนทบุรี ทำร้ายร่างกายเด็กอนุฐาลที่ตนดูแลอยู่นั้น

เมื่อรายละเอียดเริ่มเปิดเผยมากขึ้น ทำให้รู้ว่า ผู้ก่อเหตุดังกล่าว ไม่ได้เป็น “ครูอนุบาล” เป็นเพียง “พี่เลี้ยงเด็ก” หรือที่หลายๆ คนชอบเรียกกันว่า “ครูพี่เลี้ยง” และมักเข้าใจว่า ครูอนุบาล และพี่เลี้ยงเด็ก ทำหน้าที่เหมือนกัน ทั้งที่ความจริงแล้วแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

แต่จะแตกต่างกันมากน้อยเท่าไรนั้น มาลองดูกัน

ครูอนุบาล คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน มีหน้าที่ หรือมีอาชีพ ในการสอนนักเรียน เกี่ยวกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติ และแนวทางในการทำงาน วิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไป โดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน

นอกจากการสอนแล้ว ครูยังเป็นผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี สอนในคุณงามความดี เพื่อเป็นแม่แบบให้เด็กได้ปฏิบัติตามทั้งต่อหน้าและลับหลัง

พี่เลี้ยงเด็ก คือ ผู้ที่คอยช่วยเหลือ และดูแลเด็ก ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับหมอบหมายจากบุคลากรในโรงเรียน หรือผู้ปกครอง ไม่สามารถให้วิชาความรู้เฉพาะทางได้เพราะไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

บทบาทครูอนุบาล

 • ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย

ครูต้องจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน

 • ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

ครูต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้ชื่นชมสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม ให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ เล่นเป็นกลุ่ม เล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ร้องเพลง เล่นเครื่องดนตรีง่าย ๆ มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเสียงดนตรี และมีคุณธรรมจริยธรรม

 • ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม

ครูต้องจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทางสังคม การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตน การเล่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหาในการเล่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ และความเป็นไทย

 • ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

ครูต้องจัดกิจกรรมให้เด็กรู้จักการคิด การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบจำนวนมิติสัมพันธ์ เวลา และการให้เด็กรู้จักใช้ภาษาแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด การพูดกับผู้อื่น การอธิบายเรื่องราว การอ่านในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก อ่านภาพหรือสัญลักษณ์จากหนังสือนิทาน/เรื่องราวที่สนใจ

 • เป็นผู้สร้างเสริมสมาธิ

ครูต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีสมาธิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ การร้อยลูกปัด การวาดภาพสีน้ำ สีเทียน กิจกรรมเล่นอิสระตามมุมต่างๆ

บทบาทพี่เลี้ยงเด็ก

 • จะต้องรับผิดชอบดูแลเด็กได้ตลอดทั้งวัน ไม่ให้คลาดสายตา
 • จัดการรับผิดชอบเรื่องอาหารของเด็กในแต่ละมื้อ
 • ดูแลความปลอดภัยของเด็กตลอดเวลา สำหรับเด็กในแต่ละวัยการดูแล ความปลอดภัยก็แตกต่างกันไป เช่น เมื่อเด็กหัดคลาน หรือหัดเดิน เด็กจะอยู่ในช่วงเรียนรู้โลกกว้าง ฉะนั้นพี่เลี้ยงต้องดูแลความปลอดภัยอย่างไม่คลาดสายตาเลยทีเดียว
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุ
 • จัดดูแลห้องพัก เตียงนอน เสื้อผ้าของเด็กให้สะอาดเรียบร้อย
 • รายงานพฤติกรรมเด็กในแต่ละวัน และหากเด็กมีอาการเจ็บป่วยต้องสามารถดูแล หรือแจ้งแก่ครู หรือผู้ปกครองอย่างเร็วที่สุด

ครูอนุบาลกับพี่เลี้ยงเด็กนั้น เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานใกล้ชิดกัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายๆคนมักเข้าใจว่าสองงานนี้มีความเหมือนกัน โดยเฉพาะโรงเรียนบางโรงเรียน ที่ในห้องมีครู และพี่เลี้ยงประจำ

แต่ความเป็นจริงแล้ว 2 งานนี้ มีภาระงานที่แตกต่างกันมากทีเดียว คือครูอนุบาลนั้น ต้องมีวุฒิปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย มีใบประกอบวิชาชีพ ทำหน้าที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ของเด็ก เพื่อให้เด็กอนุบาลเกิดทักษะ และสมรรถภาพที่เหมาะสม

ในขณะที่พี่เลี้ยงเด็กนั้น ต้องมีวุฒิขั้นต่ำ ม.6 ทำหน้าที่ในการดูแลเด็ก ดูแลความสะอาด และทำงานช่วยเหลือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูอนุบาล

ที่มา : GotoKnow

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team