ดูหนังออนไลน์
Business

นายกฯ เปิดงาน ‘JOB EXPO THAILAND 2020’ กระตุ้นจ้างงานสู้ ‘โควิด-19’

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ภายใต้แนวคิด “รวมไทยสร้างชาติ ไม่ทิ้งกัน” สนับสนุนให้คนไทยมีงานทำ พัฒนาแรงงานทุกภาคส่วน

วันนี้ (26 ก.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานJOB EXPO THAILAND 2020 ภายใต้แนวคิด รวมไทย สร้างชาติ ไม่ทิ้งกัน ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา HALL EH 98-99 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ภาคประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน

งานนี้ จัดขึ้นโดย กระทรวงแรงงาน ร่วมกับภาครัฐ และเอกชน เพื่อส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ภายในงาน มีตำแหน่งงาน 1 ล้านอัตราจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มารองรับความต้องการมีงานทำของประชาชน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน

นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ว่า รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการจ้างงาน โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีสถานการณ์โควิด-19 โดยได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เพื่อวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ก้าวไปสู่เป้าหมาย “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และการมุ่งสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ที่ต้องพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง

ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด  ในการร่วมมือกัน เดินหน้าประเทศ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่วนราชการ และภาคธุรกิจต่าง ๆ ต้องช่วยกันดูแลแรงงานด้วย

เอกอัครราชทูตและผู้นำหลายประเทศที่ ยินดีที่จะรับแรงงานไทยกลับไปทำงานใหม่ ทดแทนแรงงานจากประเทศอื่น ๆ เพราะผลจากการแก้ปัญหาโควิด-19 ของไทยที่ทำให้คนไทยมีความปลอดภัยมาก รวมทั้งหลายประเทศที่จ้างงาน ยินดีที่จะเพิ่มสัดส่วนการจ้างแรงงานไทยให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสของไทย จึงขอฝากให้ทุกคนช่วยกันสานต่อให้คนไทยมีงานทำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยการคุ้มครองดูแลตามหลักสากล

JOB EXPO THAILAND 2020

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คนคือส่วนสำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ ไทยจึงต้องพัฒนาคนอย่างไม่หยุด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทุกฝ่ายต้องช่วยกันออกแบบอนาคตของประเทศ ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในช่วงเวลานี้

รัฐบาลมีความห่วงใยเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่สอง ไม่นิ่งนอนใจ ดำเนินการตามแผนงานที่มีอยู่ พร้อมผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มีการประกอบการมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องขอบคุณภาคเอกชน ที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ช่วยในเรื่องการจ้างงาน ไม่ยกเลิกการจ้างงาน

หากใครที่ยังไม่ได้มาร่วมในงานครั้งนี้ ก็ขอเชิญให้เข้ามาร่วมกัน โดยการจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ ก็เพื่อต้องการให้เกิดแรงขับเคลื่อน ให้ทุกคนกระตือรือร้นในการหางานทำ และพัฒนาตัวเองในเรื่องการศึกษา ให้สอดคล้องกับงานในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะงานที่ต้องพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 ทุกคนต้องเร่งพัฒนาตัวเอง ดูความชอบของตัวเอง ก้าวตามความฝันด้วยการพัฒนาตัวเอง เพื่อหางานที่เหมาะสมกับความถนัดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รัฐบาลอนุมัติโครงการสำคัญต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ ช่วยเหลือแรงงาน นักศึกษาจบใหม่ ผ่านโครงการสำคัญต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ มาตรการชดเชยการขาดรายได้ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ และการจ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตน การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม การส่งเสริมให้มีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อให้ประชาชนทุกคน สามารถผ่านพ้นวิกฤติ และพร้อมที่จะเริ่มต้นเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้อย่างมั่นคงต่อไป รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ ผู้สูงวัย และ วันหน้าคนไทยต้องกลับไปทำงานในภูมิลำเนาให้มากที่สุด

JOB EXPO THAILAND 2020

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดหางานอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคง โดยขอฝากให้ช่วยกันดูแลประเทศชาติ ฝากดูแลความมั่นคง ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ของประชาชน สังคมโดยรวมของประเทศด้วย และขอให้ใช้ช่วงเวลานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะภารกิจของเราคือ “รวมไทยสร้างชาติ” โดยคนไทยทุกคนไม่ทิ้งกัน

JOB EXPO THAILAND 2020

จากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะได้เยี่ยมชมโซนต่าง ๆ ภายในงาน สำหรับการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 เพื่อส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมการจ้างงานเพิ่มเติมเพื่อทดแทนแรงงานต่างด้าว การรักษาการจ้างงานเดิมโดยเน้นในสาขาที่ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ

JOB EXPO THAILAND 2020

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team