ดูหนังออนไลน์
Business

ปตท. แบ่งเบาภาระพนักงาน ช่วย’ 5 พันบาท’ เที่ยวในประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจ

ปตท. เดินหน้า Restart Thailand ผนึกพลังพนักงาน กระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ ออกมาตรการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ตามใบเสร็จที่เกิดขึ้นจริง 50% ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ภายใต้เงื่อนไขเที่ยววันหยุดและวันธรรมดา ในช่วง 3 เดือน 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. เตรียมออกมาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ด้วยการเชิญชวนพนักงานจำนวนกว่า 3,800 คน ใช้วันลาพักร้อน ออกไปท่องเที่ยวในประเทศ แต่ ต้องมีการพักค้างคืน ซึ่งบริษัทจะช่วยออกค่าใช้จ่าย 50% ของค่าเดินทางและค่าห้องพักตามใบเสร็จที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น

 

ทั้งนี้ต้องอยู่บนเงื่อนไข ว่าหากเดินทางในวันธรรมดา สามารถท่องเที่ยวได้ทุกแห่ง  แต่หากเป็น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะต้องเที่ยวห่างจากพื้นที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 300 กิโลเมตร จึงจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ภายในระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

“ปตท.หวังว่ามาตรการนี้ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 4-5 เท่าของวงเงินงบประมาณ 18 ล้านบาท ที่จัดสรรไว้สำหรับโครงการนี้ เพราะส่วนใหญ่พนักงานมักเดินทางท่องเที่ยวกันเป็นหมู่คณะ หรือเป็นครอบครัว ซึ่งจะก่อให้เกิดการใช้จ่ายด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากค่าที่พักและค่าเดินทาง เช่น ค่าอาหาร ค่าของฝาก และยังช่วยกระจายเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ โดยตรงสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นและระบบเศรษฐกิจไทย  โดยปตท. และพนักงานทุกคนขอเป็นอีกหนึ่งพลังสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพื่อให้เราทุกคนสามารถข้ามผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายอรรถพล กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight