ดูหนังออนไลน์
Business

แจกฟรี 2 แสนชุด ‘เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว’ ลงทะเบียนด่วน วันนี้!

แจกฟรี 2 แสนชุด เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว กระทรวงเกษตรฯ จับมือ เจียไต๋ – อีสท์ เวสท์ ซีด ลุยโครงการ ตู้เย็นข้างบ้าน รอบสอง ลงทะเบียนด่วน วันนี้

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เดินหน้าจัดโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” รอบสอง โดยตั้งเป้า แจกฟรี 2 แสนชุด เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว โดยเปิดลงทะเบียนวันนี้ (24 กันยายน) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

แจกฟรี 2 แสนชุด

สืบเนื่องจาก การเปิดโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ครั้งแรก จำนวน 10,000 ชุด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้สนใจลงทะเบียน ครบตามเป้าหมาย ภายในเวลาอันรวดเร็ว และมีผู้ประสงค์ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 103,656 ราย

โครงการดังกล่าว เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร และประชาชน เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง ต่อชีวิตความเป็นอยู่ ของเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ทั้งภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคการเกษตรของประเทศ

ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดทำ “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ขึ้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เป็นการนำร่อง

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ที่มีลักษณะเติบโตเร็ว อายุสั้นถึงอายุปานกลาง ให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่สนใจทำการเกษตร ในการปลูกพืชผักสวนครัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

เฉลิมชัย ศรีอ่อน

จากกระแสตอบรับที่ดีของโครงการแรก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ร่วมดำเนินโครงการฯ นี้อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมขยายผลโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้มีพืชผักสวนครัว ไว้ใช้เป็นแหล่งอาหารบริโภค ภายในครัวเรือน

ขณะเดียวกัน ยังได้รับการสนับสนุน เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ที่จำเป็นภายในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป จำนวน 200,000 ชุด จากภาคเอกชน 2 แห่ง คือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

สำหรับผู้สนใจ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code โดย กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ออกแบบเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสาร สำหรับให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

นอกจากนี้ยังร่วมกับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และ บริษัท เจียไต๋ จำกัด จัดทำข้อมูลองค์ความรู้ตามชนิดพันธุ์ผักสวนครัวที่สนับสนุนเพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารของกรมส่งเสริมการเกษตร

แจกฟรี 2 แสนชุด

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เกษตรกรและผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://app.doae-gov.org/landing หรือสแกน QR code ทุกช่องทางสื่อสาร ของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น หน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th, Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร, ไลน์แอด “ข่าวส่งเสริมการเกษตร”

หลังจากผ่านการพิจารณา 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบ้าน) จะได้รับจำนวน 1 สิทธิ์ คือ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 4 – 5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา คะน้ายอด กะเพรา และพริกขี้หนู

เมื่อเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สำเร็จ หากมีพื้นที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท เจียไต๋ จำกัด และ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด จะเป็นผู้จัดส่งซองบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการฯ ให้แก่ผู้ลงทะเบียน

ส่วนผู้มีพื้นที่อยู่ต่างจังหวัด ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 – 10 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด และมอบหมายให้เกษตรตำบล ในแต่ละพื้นที่ ทำการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้แก่ผู้ลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการฯ

ในส่วนของ องค์ความรู้และข้อมูล ทางด้านการเกษตร เช่น เรื่องการปลูก การดูแลรักษา การผลิตและขยายพันธุ์พืชผัก ตามชนิดพืชในโครงการฯ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป สามารถเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ช่องทางการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT