ดูหนังออนไลน์
General

ฟังเสียง ‘พลังเงียบ’ เลือกพรรคการเมืองใหม่ ไม่ทำชาติแตกแยก

พลังเงียบ เลือกพรรคการเมืองใหม่ ไม่สร้างความแตกแยก ซูเปอร์โพล เผย กลุ่มสนับสนุนรัฐบาล-พลังเงียบ เพิ่ม กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล ลดลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยว่า ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “พลังเงียบ” พบว่า เมื่อถามถึงความตั้งใจ จะเลือกพรรคการเมือง ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง พบว่า  82.5 ของกลุ่ม พลังเงียบ เลือกพรรคการเมืองใหม่ ไม่สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ ไม่โกงกิน มีผลงานลดความเดือดร้อนของประชาชน

พลังเงียบ เลือกพรรคการเมืองใหม่

ในขณะที่ 5.3% จะเลือกพรรคเพื่อไทย,  4% จะเลือกพรรคก้าวไกล, มีเพียง 0.8% เท่านั้น ที่จะเลือกพรรคพลังประชารัฐ และที่เหลือ 7.4% จะเลือกพรรคอื่น ๆ

ผลสำรวจดังกล่าว ทำการสำรวจจาก ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,651 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 – 19 กันยายน ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในภาพรวมพบว่า สัดส่วนของผู้สนับสนุนรัฐบาล ไม่สนับสนุนรัฐบาล และกลุ่มพลังเงียบ กระจายตัวแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆใกล้เคียงกัน คือ 33.9% สนับสนุนรัฐบาล, 29.6% ไม่สนับสนุนรัฐบาล และ 36.5% ระบุว่า ตัวเองเป็นพลังเงียบ ขออยู่ตรงกลาง

นอกจากนี้ ยังพบว่า เมื่อวิเคราะห์แนวโน้ม จุดยืนการเมือง ของประชาชน ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 ถึงช่วงม็อบ 19 กันยายน พบว่า แนวโน้มกลุ่มคนสนับสนุนรัฐบาล เพิ่มขึ้นจาก 21.8% ในช่วงเดือนกรกฎาคม มาอยู่ที่ 33.9% ในช่วงม็อบ 19 กันยายน

 

ขณะที่ กลุ่มคนไม่สนับสนุนรัฐบาล ลดน้อยลงจาก 57.3% ในการสำรวจช่วงเดือนกรกฎาคม เหลือ 29.7% ในการสำรวจล่าสุด และที่น่าพิจารณา คือ กลุ่มคนที่ระบุเป็น กลุ่มพลังเงียบ เพิ่มสูงขึ้นจาก 20.9% ในช่วงเดือนกรกฎาคม ขึ้นมาอยู่สูงสุดที่ 36.5% ในช่วงม็อบ 19 กันยายน

อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลขณะนี้ ส่วนใหญ่หรือ 53.5% จะเลือกพรรคพลังประชารัฐ แต่ 30.3% จะเลือกพรรคที่เป็นการเมืองใหม่ ไม่สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ ไม่โกงกิน มีผลงานลดความเดือดร้อนของประชาชน

ที่น่าสนใจคือ ในกลุ่มนี้ 5.2% จะเลือกพรรคก้าวไกล 2.3% จะเลือกพรรคเพื่อไทย และ 8.7% จะเลือกพรรคอื่น ๆ

ประเด็นที่น่าพิจารณา คือ ในกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล ส่วนใหญ่หรือ 74.7% จะเลือกพรรคที่เป็นการเมืองใหม่ ไม่สร้างความแตกแยกให้คนในชำติ ไม่โกงกิน มีผลงานลดความเดือดร้อนของประชาชน

รองลงมา คือ 9.2% จะเลือกพรรคก้าวไกล, 9% จะเลือกพรรคเพื่อไทย, 1.4% จะเลือกพรรคพลังประชารัฐ และ 5.7% จะเลือกพรรคอื่น ๆ

นอกจากนี้ ยังพบว่า ส่วนใหญ่ของ กลุ่มพลังเงียบ หรือ 65% เห็นด้วย ถ้านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพวก หันหน้ามาร่วมมือกับรัฐบาล แก้วิกฤติชาติและประชาชน

กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลส่วนใหญ่เช่นกัน หรือ 64% และกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลส่วนใหญ่ 61.7% เห็นด้วย ถ้านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพวก หันหน้าเข้ามาร่วมมือกับรัฐบาลแก้วิกฤติชาติ และประชาชนร่วมกัน

จากผลโพลดังกล่าว ชี้ชัดว่า กลุ่มพลังเงียบ กำลังเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดในเวลานี้ และกำลังต้องการพรรคการเมือง ที่เป็นการเมืองใหม่ ไม่สร้างความแตกแยก ให้คนในชาติ ไม่โกงกิน และช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชนได้ และกลุ่มอื่นๆก็เช่นกัน

ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เบื่อหน่ายต่อการเมืองแบบเก่า ต้องการการเมืองใหม่ และคนรุ่นใหม่ ที่น่าไว้วางใจได้เข้ามาแทน แต่ถ้าไม่มีคนแทน ประชาชนส่วนใหญ่ ต้องการเห็นกลุ่มการเมือง ที่กำลังขัดแย้งกันในเวลานี้ หันหน้าเข้าหากัน มากกว่าเผชิญหน้ากัน ในการแก้ไขวิกฤติชาติ และวิกฤติของประชาชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT