Business

‘ไบเทค’ New Normal หนุนไมซ์จัดงานไฮบริด ทั้งสถานที่จัดงานจริง-ออนไลน์

ไบเทค เปิดตัวบริการ HYBRID MEETING SOLUTION ชูเทคโนโลยี หนุนไมซ์จัดงานไฮบริด ทั้งจัดในสถานที่จริง ควบคู่โลกเสมือน ทำลายข้อจำกัดจากโควิด

นางสาวปนิษฐา บุรี กรรมการผู้จัดการศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค (BITEC) เปิดเผยว่า ไบเทค พร้อมนำเสนอโซลูชั่นการจัดงาน รูปแบบใหม่ อย่าง “HYBRID MEETING SOLUTION” ซึ่งเป็นบริการที่ผนวกเทคโนโลยีล้ำสมัย มาเสริมให้การจัดงานมีประสิทธิภาพ และเชื่อมต่อทุกความต้องการ ในยุคที่โลกไร้พรมแดน ภายใต้แนวคิด “Boundaryless Connected Solution”

ทั้งนี้ นับเป็นการยกระดับประสบการณ์ของงานไมซ์ ที่สามารถก้าวข้ามข้อจำกัด ในเรื่องสถานที่ ทั้งในเรื่องของ จำนวนผู้ร่วมงาน สถานที่ตั้งของการจัดงาน ความสะดวกในการเข้าถึงงาน และที่สำคัญคือ ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยสามารถจัดงานทั้งการจัดในสถานที่จริง ควบคู่กับการจัดบนโลกเสมือน หรือออนไลน์

การพัฒนา HYBRID MEETING SOLUTION เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายของภาครัฐ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และผลักดันธุรกิจไมซ์ ให้เป็นธุรกิจแนวหน้าในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงาน และผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องในยุคชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับยุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญกับพลวัตของโลก โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ ที่ไม่อาจนิ่งเฉยกับกระแสหลัก ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ อีกทั้งการเกิดวิกฤติโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ ต้องปรับองค์กร ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง

ปนิษฐา บุรี

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ อย่าง ไบเทค ที่หนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มงานประชุมเชิงธุรกิจ และวิชาชีพเฉพาะทาง ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะงานระดับนานาชาติ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากการปิดสนามบิน และการจำกัดการเข้า-ออกประเทศ ที่ส่งผลให้การจัดงานในรูปแบบดั้งเดิมที่เป็นแบบกายภาพ (Physical Meeting Space) ต้องหยุดชะงัก

ดังนั้น ไบเทคจึงต้องปรับตัว และวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการคิดค้นพัฒนาบริการใหม่ ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไปของธุรกิจในยุคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผนวกเอานวัตกรรม และเทคโนโลยี มาอำนวยความสะดวกให้กับผู้จัดงานไมซ์

การจัดงานประชุมในแบบ HYBRID MEETING SOLUTION จะเป็นทางเลือกให้กับผู้จัดงาน ที่สามารถสร้างสรรค์รูปแบบงานที่ให้ประสบการณ์แบบองค์รวมทั้งในรูปแบบสถานที่จัดงานจริง พร้อมเสริมการเข้าประชุมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อทลายข้อจำกัดด้านสถานที่และการประชุมระหว่างประเทศ จึงทำให้ไม่ว่าอยู่ที่ใดในโลกก็สามารถร่วมงานประชุมได้เสมือนร่วมงาน ณ สถานที่จริง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT