Business

เงินเยียวยา 15000 บาท ยังไม่ถึงมือ ‘ประกันสังคมมาตรา 33’ เพียบ

เงิน เยียวยา 15000 บาท ยังไม่ถึงมือ “ประกันสังคมมาตรา 33” ที่มีสิทธิ์กว่า 5 หมื่นราย ล่าสุดกำลังเร่งติดตามด่วน!

โครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งยังไม่ได้รับการเยียวยาฯ ของกระทรวงแรงงาน ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

จุดประสงค์เพื่อช่วยเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 ที่ตกหล่น “ไม่ได้รับเงินชดเชยรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยไวรัสโควิด-19″ ในอัตรา 62% ของค่าจ้างรายวัน เนื่องจากผู้ประกันตนกลุ่มดังกล่าวจำนวน 59,776 คน จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลังตามเงื่อนไข

ประกันสังคมมาตรา 33 กลุ่มนี้จะได้รับเงิน เยียวยา เพื่อชดเชยรายได้จำนวน 5,000 บาท 3 งวด รวมแล้ว 15000 บาท โดยวงเงินนำมาจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ไม่ใช่กองทุนประกันสังคม

ประกันสังคม เยียวยา 15000

ทั้งนี้ สำนักงาน ประกันสังคม ได้จ่ายเงิน 15,000 บาทไปแล้วระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2563 แต่พบว่าผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์จำนวนมาก ยังไม่ได้รับเงิน 15,000 บาท เพราะติดปัญหาเรื่องเลขบัญชีธนาคาร

ล่าสุดที่ประชุม ครม. จึงมีการขยายระยะเวลาของมาตรการดังกล่าวออกไปถึงเดือนตุลาคม 2563

 

จ่ายแล้วหมื่นกว่าคน เหลืออีก 5 หมื่นรายยังไม่ได้เงิน

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันสำนักงานฯ จ่ายเงิน เยียวยา 15000 บาท ประกันสังคมมาตรา 33 ไปแล้วหมื่นกว่าราย จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเกือบ 6 หมื่นราย ด้านผู้มีสิทธิ์ที่เหลืออีก 4-5 หมื่นรายนั้น ประกันสังคมจะต้องเร่งติดตามและตรวจสอบ เพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ต่อไป

สำหรับการจ่ายเงินทดแทนให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลหรือนายจ้างสั่งหยุดงาน โดยไม่ได้จ่ายค่าจ้างนั้น

ประกันสังคม จ่ายเงินทดแทนไปแล้วกว่า 9.3 แสนราย คิดเป็นวงเงินรวม 1.5 หมื่นล้านบาท โดยล่าสุดเหลือผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินทดแทนกรณีสุดวิสัยจำนวน 4,700 ราย คิดเป็นเพียง 0.5% เนื่องจากนายจ้างยังไม่ได้ยืนยันการว่างงานเข้ามาในระบบตามขั้นตอน ซึ่งเมื่อมีการยืนยันแล้ว ก็จะจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนตามขั้นตอนต่อไป

ด้านการจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานปกติ ได้แก่ เลิกจ้าง ลาออก และสิ้นสุดสัญญานั้น ปัจจุบันมีผู้ยื่นขอเงินทดแทนเข้ามาแล้วจำนวน 7 แสนกว่าราย และมีการจ่ายเงินทดแทนไปแล้ว 1.7 หมื่นล้านบาท

เมื่อรวมทั้ง 2 กรณี คือ ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 และว่างงานปกติ จะพบว่า กองทุนประกันสังคมจ่ายเงินให้ผู้ประกันสังคมไปแล้ว 1.6 ล้านคน คิดเป็นวงเงิน 3.2 หมื่นล้านบาท

 

ครม. ขยายเวลาจ่าย 15,000 บาท “ประกันสังคม” 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 กันยายน 2563 ว่า เรื่องประกันสังคม กระทรวงแรงงานดำเนินการอยู่ แต่วันนี้ยังมีคนตกค้างไม่ได้เงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท เพราะยังติดค้างเรื่องการแจ้งบัญชีธนาคาร จึงขอเลื่อนการจ่ายเงินจ่ายไปเดือนตุลาคม 2563 ประมาณ 5 หมื่นกว่าคน

เปลี่ยนใช้เลขบัญชี “พร้อมเพย์”

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ล่าสุด ครม. เห็นชอบให้สำนักงาน ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มาตรการชดเชยรายได้ให้กับลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือของสำนักงาน ประกันสังคม ออกไป

จากมาตรการเดิม กำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินไว้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2563 ก็จะขยายเป็นเดือนตุลาคม 2563 แล้วก็ให้สำนักงานประกันสังคมเร่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับเลขที่บัญชีของผู้ได้รับสิทธิ์ ด้วยการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (Promptpay) โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนแทน เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการนี้รวดเร็วยิ่งขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team