ดูหนังออนไลน์
Politics

‘โรงเรียนราชินี’ ประกาศชัดห้ามก้าวล่วงสถาบัน หากไม่พอใจให้ลาออก!

“โรงเรียนราชินี” ประกาศชัด!! ห้ามก้าวล่วงสถาบัน ชี้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามกฎระเบียบ หากผู้ปกครองไม่พอใจให้นำนักเรียนลาออกไปเรียนที่โรงเรียนอื่น

โรงเรียนราชินี ได้ออกหนังสือประกาศจากที่โรงเรียนถึงผู้ปกครอง โดยมีหัวข้อถึงการเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน โดยอ้างถึงประชาธิปไตย หนังสือระบุว่า

ตามที่ผู้ปกครองทราบกันดีว่า ในขณะนี้มีการเรียกร้องทางการเมืองโดยอ้างประชาธิปไตย โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา และมีนักเรียนบางคนของโรงเรียนเข้าร่วมด้วย ทางโรงเรียนจึงขอชี้แจงดังนี้ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี เมื่อพุทธศักราช 2447 เพื่อให้กุลสตรีไทยได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน และเจ้านายหลายพระองค์ในราชวงศ์จักรีได้ทรงอุปถัมภ์โรงเรียนตลอดมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในปัจจุบัน โรงเรียนราชีนีจัดการเรียนการสอนโดยยืดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พื้นที่โรงเรียนไม่เคยใช้ในทางการเมือง และไม่อนุญาตให้กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลใดมาใช้พื้นที่ โดยผ่านนักเรียนหรือนักเรียนเก่า ไม่ว่าจะอ้างว่าเป็นขบวนการประชาธิปไตย หรือขบวนการอื่นใดในทางการเมือง เพราะโรงเรียนต้องวางตัวเป็นกลาง

ปรากฏว่า ในช่วงเวลานี้ มีนักเรียนหลายคน พยายามที่จะใช้พื้นที่โรงเรียนเพื่อประเด็นในทางการเมือง โดยมีความฝักใฝ่ขบวนการทางการเมืองนอกโรงเรียน เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในลักษณะที่เสี่ยงต่อความผิดทางกฎหมาย และสร้างความไม่สงบภายในโรงเรียน

ซึ่งโรงเรียน ได้เปิดโอกาสให้นักเรียน มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามสมควร ภายในกรอบของกฎหมาย และต้องอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน ซึ่งต้องไม่กระทบการเรียนการสอน และสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือก่อความแตกแยก ความเกรงกลัวในหมู่นักเรียนด้วยกัน และผู้อำนวยการยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาทุกชั้นพูดคุยด้วย และแสดงความคิดเห็น ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจกันทุกคน

แต่ปรากฏว่า นักเรียนกลุ่มดังกล่าว กลับกระทำการที่ไม่เป็นหลักของประชาธิปไตย ใช้วิธีข่มขู่นักเรียนอื่นที่เห็นต่าง (Bully) จึงเกิดความหวาดกลัวในหมู่นักเรียน และความเป็นห่วงของผู้ปครองนักเรียนเหล่านั้น และที่สำคัญก้าวล่วงสถาบันหลักของประเทศ นำชื่อของโรงเรียนไปใช้ให้เกิดความเสียหาย ทำให้สังคมทั่วไปเข้าใจว่า โรงเรียนราชินีสนับสนุนการไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์อันขัดต่อจุดยืนของโรงเรียน

ดังนั้น เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของโรงเรียนราชินี ทางโรงเรียนจึงขอใช้ “สิทธิ์ของโรงเรียน” ไม่อนุญาตให้นักเรียนก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ และกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นระเบียบการเคารพธงชาติ และการข่มขู่นักเรียนอื่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หากนักเรียนฝ่าฝืน โรงเรียนจะต้องลงโทษตามกฎระเบียบ และหากเป็นเรื่องผิดกฎหมาย โรงเรียนไม่อาจปกป้องนักเรียนจากการถูกดำเนินคดี หรือถูกเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการตามกฎหมายได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอให้ผู้ปกครองดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และโรงเรียนพร้อมจะให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลอบรมนักเรียนดังที่เคยปฏิบัติเสมอมา หากผู้ปกครองคนใดไม่พอใจเรื่องที่โรงเรียนแจ้งนี้ โรงเรียนยอมรับ “สิทธิ์ของผู้ปกครอง” ที่จะนำนักเรียนลาออกไปเรียนที่โรงเรียนอื่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK