ดูหนังออนไลน์
Politics

‘อนุทิน’ แจง ‘แก้รธน.-ยุบสภา’ ไม่ใช่เรื่องแปลก มีใหม่ก็ต้องรีบใช้

“อนุทิน” บอก การ แก้รธน. และยุบสภา เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เมื่อมีรัฐธรรมนูญใหม่ ก็ต้องรีบใช้  ยืนยันไม่มีขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณี พรรคภูมิใจไทย สนับสนุน แก้รัฐธรรมนูญ (รธน.) และเมื่อแล้วเสร็จพร้อมยุบสภา ว่า เป็นประเพณีที่ปฎิบัติกันมาตลอด ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่

แก้รธน.

ถ้ามีรัฐธรรมนูญที่แก้เสร็จแล้ว ตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ ก็ต้องรีบใช้โดยเร็วในการบริหารราชการแผ่นดิน ถือเป็นเรื่องปกติ หากย้อนกลับไปดู ก็จะพบว่า เมื่อมีการแก้รัฐธรรมนูญเสร็จ ก็จะมีการเลือกตั้ง ไม่นานหลังจากนั้น

นายอนุทินย้ำว่า ทุกอย่างเป็นไปตามครรลองทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ส่วนเรื่องความขัดแย้งในแกนนำรัฐบาลนั้น นายอนุทิน ยืนยันว่า ไม่มีการขัดแย้ง โดยวันนี้ ทั้งวิปพรรคร่วมรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน ก็ออกมาแนวเดียวกัน ซึ่งเน้นการปรับปรุง มาตรา 256 เพื่อให้มี ส.ส.ร.​มาจากการเลือกตั้ง

นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า เรื่องนี้ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยเป็นเรื่องของพรรคการเมือง เพราะแต่ละพรรคการเมือง ก็มีแนวคิด และจุดยืนของแต่ละพรรคการเมือง ซึ่งไม่ใช่เรื่องของพรรคร่วมรัฐบาล

ท่าทีของพรรคภูมิใจไทย ได้ปฎิบัติตามภารกิจ และสิ่งที่พรรคแถลงไว้ตอนหาเสียง เพราะเคยประกาศว่า จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมรัฐบาล ส่วนความเห็นเรื่อง ส.ว. ย้ำว่า เมื่อมี ส.ส.ร.แล้ว ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตาม ส.ส.ร. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

เมื่อถามว่า คิดว่าเยาวชนจะยอมรับหรือไม่ในการตั้ง ส.ส.ร. นายอนุทิน บอกว่า มีกลไกลและกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ

แก้รธน.

6 จุดยืน ภูมิใจไทย สนับสนุน “แก้รธน.-ยุบสภา”

การชี้แจงดังกล่าว ของนายอนุทินมีขึ้นหลังเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ พรรคภูมิใจไทย ได้จัดแถลงใหญ่ประกาศ 6 จุดยืน สนับสนุนการตั้ง ส.ส.ร. เพื่อแก้รัฐธรรมนูญ และยุบสภา โดยยืนยันที่จะไม่แตะต้องหมวด 1 และ 2

1.พรรคภูมิใจไทย สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญ และเสนอให้รัฐสภาพิจารณารับรอง ตามกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อไป

2.พรรคภูมิใจไทย เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องไม่กระทบหมวด 1 และ หมวด 2 อันเป็นลักษณะสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย ซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า จะธำรงรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.พรรคภูมิใจไทย เสนอให้ สสร. ที่มาจากประชาชน มีความเป็นอิสระในการยกร่างรัฐธรรมนูญ ทุกขั้นตอน และทุกกระบวนการ เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

อย่างไรก็ตาม พรรคภูมิใจไทย มีความมุ่งหมายต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนี้

3.1 รัฐธรรมนูญ ต้องสร้างความเท่าเทียม ความเสมอภาค การประกอบอาชีพของประชาชน การประกอบธุรกิจของภาคเอกชน โดยรัฐต้องเป็นผู้สนับสนุนให้มีการอำนวยความสะดวก และเปิดกว้างในการประกอบอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยรัฐต้องลดอำนาจในการควบคุมที่เป็นลักษณะการสกัดกั้น และ สร้างเงื่อนไข ที่ทำให้ประชาชนมีความไม่เท่าเทียมกันในการประกอบอาชีพสุจริต รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาปากท้องประชาชนได้

3.2 รัฐธรรมนูญ ต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพประชาชน การแก้ปัญหาผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามากที่สุด

3.3 รัฐธรรมนูญ ต้องสนับสนุนให้มีการกระจายอำนาจการบริหาร และ งบประมาณไปสู่ท้องถิ่น ให้มากขึ้นเป็นลำดับ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น มากที่สุด

4.พรรคภูมิใจไทย พร้อมจะให้การสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญของ สสร. เมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแล้ว พรรคภูมิใจไทย เห็นด้วยที่จะให้มีการยุบสภาฯ เพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และข้อเสนอของภาคประชาชน

5.พรรคภูมิใจไทย ไม่สนับสนุนการคุกคามผู้เห็นต่างทุก ๆ กรณี ทั้งการคุกคามโดยอำนาจ อาวุธ และการคุกคามทางสังคมต่อผู้เห็นต่าง พรรคภูมิใจไทย เห็นว่าการให้พื้นที่ผู้เห็นต่าง การรับฟังความเห็นต่าง เป็นลักษณะสำคัญของระบอบประชาธิปไตย

6.การสนับสนุนข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทย เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อ 12 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา ว่า

“สนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team