Business

‘ประกันสังคม’ โร่แจงจ่าย 15,000 บาทล่าช้า เพราะยังไม่ได้งบประมาณ

จากกรณีที่ The Bangkok Insight นำเสนอข่าวว่า ประกันสังคม ต้องเลื่อนการจ่ายเงิน 15,000 บาท ในโครงการจ่ายเงินชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ออกไปก่อนนั้น

ล่าสุดเมื่อวานนี้ (15 ส.ค. 63) สำนักงานประกันสังคมก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าว

ประกันสังคม

“ประกันสังคม” ชี้แจงยังไม่ได้รับงบประมาณ

เมื่อวานนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้โพสต์ชี้แจงเรื่องนี้ผ่านเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีเนื้อหาว่า

สำนักงานประกันสังคม ขอเรียนชี้แจงข่าวกรณีเลื่อนจ่ายเงิน 15,000 บาท สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย (เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน)

ด้วยขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อได้รับการจัดสรรและโอนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จะเร่งทำการจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ประกันสังคมมาตรา 33 ประกันสังคม

จ่ายได้เร็วสุดปลายเดือน

ด้านแหล่งข่าวเปิดเผยกับว่า สำนักงานประกันสังคมต้องเลื่อนการจ่ายเงิน 15,000 บาทแก่ ประกันสังคม มาตรา 33 จำนวน 5.9 หมื่นคนออกไปก่อน จากเดิมตั้งเป้าหมายจะจ่ายเงินได้กลางเดือนสิงหาคมนี้ เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง แต่ยืนยันว่า ถ้าได้รับโอนงบประมาณจากกระทรวงการคลังแล้ว ก็จะเร่งโอนเงินให้ผู้ประกันตนทันที

ล่าสุดโอนไม่ทันกลางเดือน เพราะยังไม่ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง แต่ถ้าได้รับเงินจากกระทรวงการคลังเมื่อไหร่ ก็จะโอนเงินให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ภายใน 2 สัปดาห์ หรือประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้

 

รายละเอียดโครงการ

โครงการจ่ายเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มีจุดประสงค์เพื่อเยียวยาผู้ประกันตนที่ตกหล่นจำนวน 59,776 ราย

เงื่อนไขการจ่ายเงินครั้งนี้คือ ผู้รับเงินต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ไม่ได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยไวรัสโควิด-19 ในอัตรา 62% ของค่าจ้างรายวัน เนื่องจากจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลัง

ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังและสำนักงานประกันสังคมออกมาระบุตรงกันว่า จะเริ่มโอนเงิน 15,000 บาทให้ ประกันสังคมมาตรา 33 ที่ผ่านหลักเกณฑ์ได้ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2563 นี้ โดยเงินก้อนนี้นำมาจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ไม่ใช่เงินของกองทุนประกันสังคม

ประกันสังคม มาตรา 33 คือใคร?

สำหรับผู้ประกันมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม คือ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็น “พนักงานเอกชน” มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์และอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับความคุ้มครองใน 7 กรณี ดังนี้ เจ็บป่วย เสียชีวิต ว่างงาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มีจำนวนมากที่สุดในระบบประกันสังคม ราว 11 ล้านคน จากผู้ประกันตนทั่วประเทศทั้งหมด 16 ล้านคน

 

เติมเงินชดเชยให้ครบ 5,000 บาทยังเงียบ

นอกจากโครงการจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือนแล้ว

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ยังมีโครงการดูแลผู้ประกันตนที่มีเงินเดือนไม่ถึง 8,100 บาท ส่งผลให้ได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมไม่ถึง 5,000 บาทต่อเดือนด้วย

โดยกระทรวงแรงงานเสนอให้รัฐบาลเติมเงินชดเชยให้ครบเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เท่ากับโครงการเราไม่ทิ้งกันนั้น ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทพิจารณาแล้ว แต่ยังไม่ได้อนุมัติและต้องกลับไปจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนนำกลับมาเสนออีกครั้ง

เนื่องจากกระทรวงแรงงานเสนอให้จ่ายเยียวยาแบบเหมาไปเลย คนละ 3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ กระทรวงแรงงานต้องแจกแจงรายละเอียดว่า ผู้ประกันตนในระบบ ประกันสังคม แต่ละรายได้รับชดเชยไปแล้วเท่าไหร่และต้องเติมเงินอีกเท่าไหร่ จึงจะครบ 5,000 บาทต่อเดือน เช่น บางรายได้รับเงินชดเชย 3,800 บาทต่อเดือน ภาครัฐก็จ่ายเพิ่มอีก 1,200 บาท เพื่อให้ครบ 5,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดถึงกลางเดือนสิงหาคม 2563 โครงการเติมเงินชดเชยให้ครบ 5,000 บาทนี้ก็ยังเงียบและไม่ปรากฎความคืบหน้าเพิ่มเติม

อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิก

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team