ดูหนังออนไลน์
Business

‘รถทัวร์’ นครชัยแอร์-สมบัติทัวร์ กลับมาขายตั๋ว 100% ของที่นั่ง เริ่มวันนี้!

เด้งรับผ่อนคลายมาตรการ “รถทัวร์” นครชัยแอร์-สมบัติทัวร์ กลับมาขายตั๋ว 100% ไม่ต้องเว้นระยะห่างของที่นั่ง ดีเดย์วันนี้ (13 ส.ค.) เป็นต้นไป

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลประกาศผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการบางอย่างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีผลอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นระยะเวลาเกือบ 3 เดือน

รถทัวร์

โดยส่วนการขนส่งสาธารณะ รัฐบาลพิจารณาเห็นชอบให้รถโดยสารสาธารณะสามารถจัดที่นั่งได้เต็ม 100% บนรถโดยสาร ไม่ต้องเว้นระยะห่างที่นั่งโดยสารระหว่างผู้โดยสาร โดยคิดอัตราจำหน่ายค่าโดยสารเท่าเดิมทุกที่นั่ง

นอกจากนี้ประชาชนเริ่มวางแผนการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น และพบว่าประชาชนมีพฤติกรรมต้องการเดินทางออกมาท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงวันหยุดยาว และมีการเตรียมแผนการเดินทางล่วงหน้า

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเดินทางให้สามารถเตรียมแผนการเดินทางล่วงหน้าได้ บริษัทจะเปิดให้จองตั๋วโดยสาร 100% ของที่นั่ง ตั้งแต่วันนี้ (13 ส.ค. 63) เป็นต้นไป และได้เปิดให้จองตั๋วโดยสารล่วงหน้า 30 วันทุกเส้นทาง ทุกช่องทาง ตั้งแต่ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

เช่นเดียวกับ สมบัติทัวร์ ผู้ประกอบการรถทัวร์รายใหญ่อีกแห่ง ได้ประกาศจะเปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารตามผังรถทุกที่นั่งทุกมาตรฐานเต็ม 100% ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามมาตรการการผ่อนคลายเพิ่มเติมของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ให้ระบบขนส่งสาธารณะมีจำนวนผู้โดยสารได้เต็มตามความจุมาตรฐานของพาหนะ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team