ดูหนังออนไลน์
General

ครั้งแรก! ‘มทร.อีสาน’ ขึ้นแท่นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยคุณภาพทางวิชาการ จาก 9 มทร. ทั่วประเทศ

มทร. ภาคอีสาน ขึ้นแท่นอันดับ 1 คุณภาพวิชาการ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 แห่ง ติดอันดับ 25 ของประเทศ  และอันดับ 2,939 ของโลก ถือเป็นการก้าวกระโดดสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ไซเบอร์เมตริก แลบ กลุ่มวิจัยของ สภาวิจัยแห่งชาติสเปน ได้เปิดเผยผลจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities ซึ่งพบว่า มทร.ภาคอีสาน ที่มี ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย มีอันดับด้านคุณภาพวิชาการ สูงสุดในกลุ่มมทร. ทั้ง 9 แห่งในไทย

นอกจากนี้ ยังติดอยู่ในอันดับ 25 ของประเทศไทย และอันดับ 2,939 ของโลก ซึ่งถือว่าเป็นการก้าวกระโดดสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง เมื่อเทียบกับการจัดอันดับในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่มทร. ภาคอีสาน  อยู่ในอันดับที่ 2-3 จาก 9 มทร. ทั่วประเทศ

ระบบการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยนั้น ผศ.ดร.วิโรจน์ ระบุว่า เป็นไปตามที่ศ.พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการให้ความสำคัญในเรื่องของการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่ระบบออนไลน์มาโดยตลอด ซึ่งตัวเองในฐานะอธิการบดีก็ได้รับทราบและได้นำนโยบายนั้นมาผลักดันให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญ และปฏิบัติกันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

ผศ.ดร.วิโรจน์ บอกด้วยว่า  รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ มทร.ภาคอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพเชิงวิชาการที่ดีที่สุดของประเทศ ซึ่งต้องขอบคุณทุกฝ่าย ตั้งแต่สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ที่ร่วมกันผลักดัน และพัฒนาให้มีผลงานคุณภาพเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างเป็นที่ประจักษ์

ต่อจากนี้เป้าหมายที่สำคัญ ยิ่งกว่าการเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพอันดับ 1 คือการรักษามาตรฐานด้านวิชาการ วิจัย การบริการวิชาการ การเป็นผู้นำอันดับต้นๆ ด้านวิศวกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสนับสนุนด้านเกษตรอินทรีย์ การวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ รวมถึงระบบรางและอากาศยาน ซึ่งเป็นระบบขนส่งสำคัญที่สอดรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team