ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สธ.ยันพร้อมจ่ายค่าตอบแทน ‘อสม.’ เสี่ยงภัยสู้โควิดเต็ม 19 เดือน!

“สาธารณสุข” แจง “อสม.” ทำงานเสี่ยงสูงเพื่อเฝ้าระวัง-ป้องกันการแพร่ระบาดของ “โควิด” ยืนยันพร้อมดันให้ อสม. ได้รับค่าตอบแทนสู้โควิด 500 บาท เต็ม 19 เดือน

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวถึงการจ่ายค่าตอบแทนแก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ ในอัตรา 500 บาทต่อคน ในการทำงานช่วยควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด อสม. มีส่วนสำคัญในการป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเข้มแข็ง จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

ทั้งการเคาะประตูบ้านให้ความรู้แก่ประชาชน แนะนำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สร้างความตระหนักไม่ให้ชุมชนการ์ดตก อีกทั้งรับหน้าที่เป็นด่านหน้าในการค้นหา คัดกรองประชากร กลุ่มเสี่ยงกว่า 14 ล้านครัวเรือน และติดตามกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงมากกว่า 1 ล้านคน

โดยทั้งหมด เป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง ต้องทุ่มเท เสียสละทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายของ อสม.ทั้งที่ตัวของ อสม.เองก็เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและ สังคมจากการระบาดของโรคโควิด เฉกเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนและให้กำลังใจต่อความทุ่มเท เสียสละ ตรากตรำทำงานอย่างหนักของพี่น้อง อสม. กระทรวงสาธารณสุขเห็นควรให้ อสม.ได้รับค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชยและเสี่ยงภัยในการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 500 บาท เป็นระยะเวลา 19 เดือน (มีนาคม 2563-กันยายน 2564) ตามระยะเวลาพระราชกำหนดเงินกู้

ทั้งนี้ แม้ว่าสถานการณ์ของโรคโควิด 19 จะดีขึ้น แต่ อสม.ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนต่อไปอย่างเข้มข้น ทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ของประชาชนอันเกิดจากผลกระทบของโรคโควิด 19

ด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลกนั้น นอกจากได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวไทยเป็นอย่างดี อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดแล้วนั้น

ยังได้รับความร่วมมือจากขุมพลังสำคัญคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ ที่ร่วมทำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มแข็ง ทั้งการลงพื้นที่ให้คำแนะนำ เยี่ยมเยียนพี่น้องในชุมชน และติดตามผู้มีความเสี่ยงให้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรค หรือกักตัว ซึ่งเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง

ทำให้พี่น้อง อสม. หลายคนต้องเจ็บป่วย หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติงาน ดังนั้นการสร้างเสริมขวัญกำลังใจของพี่น้อง อสม.จึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐพึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะพลัง อสม. มีส่วนในขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยให้สามารถผ่านวิกฤตโรคโควิดได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีข่าวว่า สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ จะมีการขอให้พิจารณาทบทวนตัดงบค่าตอบแทน อสม. จากการเสี่ยงภัยในสถานการณ์โควิด-19 คนละ 500 บาท จาก 19 เดือน เหลือเพียง 7 เดือนเท่านั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team