ดูหนังออนไลน์
Business

ทำความรู้จัก ผู้บริโภค ‘ฮิสแปนิก’ ในสหรัฐกว่า 60 ล้านคน กำลังซื้อมหาศาล

ผู้บริโภคฮิสแปนิก สหรัฐ โอกาสตลาด กำลังซื้อมหาศาล ด้วยกำลังซื้อกว่า 60 ล้านคน แนะทำความเข้าใจวัฒนธรรม ติดสลากภาษาอังกฤษ คู่ภาษาสเปน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ชิคาโก เปิดเผยว่า จำนวนผู้บริโภคฮิสแปนิก หรือ ประชากรอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกในสหรัฐฯ ในปี 2562 มีจำนวน
60.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 50.7 ล้านคนจาก 10 ปีผ่านมา แม้จะเป็นการเติบโตที่ช้าลง แต่ก็ถือว่า เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อมหาศาล จากพฤติกรรมการจับจ่าย

ผู้บริโภคฮิสแปนิก

ทั้งนี้ จากรายงานล่าสุด ของสำนักงานสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ ในช่วงระหว่างปี 2553-2562 ประชากรชาวฮิสแปนิกในสหรัฐฯ ได้เพิ่มจำนวนสัดส่วนประชากรจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 18 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52 ของการขยายตัวของประชากรทั้งหมด ในสหรัฐฯ และจัดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ใหญ่อันดับ 2 ของสหรัฐฯ รองจากกลุ่มประชากรผิวขาว

ขณะที่การขยายตัวผู้บริโภคฮิสแปนิกในสหรัฐฯ มีอัตราร้อยละ 1.9 ในช่วงระหว่างปี 2558-2562 ซึ่งลดต่ำลงจากช่วงระหว่างปี 2553-2558 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 2.1 ในช่วงเวลาเดียวกัน ประชากรกลุ่มเอเชียน-อเมริกัน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยปีละร้อยละ 2.4

ในช่วงปี 2553- 2562 ภูมิภาคตอนใต้ของสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวผู้บริโภคฮิสแปนิกสูงที่สุดของประเทศ ร้อยละ 26 หรือจากจำนวน 18.3 ล้านคน เพิ่ม
เป็น 23.1 ล้านคน ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ภูมิภาคตะวันตกตอนกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 และภูมิภาคตะวันตกเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 หรือในภาพรวมนับตั้งแต่ปี 2553 ผู้บริโภคฮิสแปนิกทั่วประเทศสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 9.8 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19

สำหรับมลรัฐ 5 อันดับแรก ที่มีผู้บริโภคฮิสแปนิก ขยายตัวในอัตราการรวดเร็ว ในช่วงปี 2553- 2562 คือ (1) รัฐนอร์ธ ดาโกต้า ร้อยละ 129 (2) รัฐเซ้าท์ โดโกต้าร้อยละ 66 (3) รัฐมอนตาน่า ร้อยละ 50 (4) รัฐนิวแฮมเชียร์ ร้อยละ 48 และ (5) กรุงวอชิงตัน ดีซี ร้อยละ 40

พฤติกรรมการบริโภค

ผู้บริโภคฮิสแปนิก ชอบการใช้จ่าย มักไม่เก็บออม และจะยึดติดกับแบรนด์สินค้า แต่ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับ คุณภาพของสินค้า คำบอกเล่าจากปากต่อปาก มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคฮิสแปนิกค่อนข้างเชื่อข้อมูลจ ากการโฆษณาบอกเล่า อย่างไรก็ตาม มูลค่าการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยยังต่ำกว่าคนอเมริกันทั่วไป แต่ผู้บริโภคฮิสแปนิกมีอัตราการเพิ่มที่รวดเร็ว จึงเป็นกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสนใจ

การบริโภคสินค้า

การใช้จ่ายซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูงที่สุดของครัวเรือน ผู้บริโภคกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่นิยมปรุงอาหารรับประทานเองที่บ้าน และไม่ค่อย
นิยมรับประทานอาหารสำเร็จรูป แต่ปัจจุบัน ผู้บริโภคฮิสแปนิกเริ่มรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น โดยเฉพาะร้านอาหารจานด่วน

นอกจากนี้ ผู้บริโภคฮิสแปนิก นิยมบริโภคเครื่องดื่ม ทั้งประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ ค่อนข้างในอัตราสูง เครื่องดื่มชูกำลังได้รับความนิยมมากที่สุด ตามด้วยเบียร์ ไวน์ กาแฟ น้ ามะพร้าว และ น้ำนมข้าว

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้บริโภคฮิสแปนิกนิยมแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามยุคสมัย และค่อนข้างยึดติดกับแบรนด์สินค้า ผู้บริโภคฮิสแปนิกใช้จ่ายซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็นอันดับสอง รองจากสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม และการใช้จ่ายซื้อเสื้อผ้าโดยเฉลี่ย จะสูงกว่าชาวอเมริกันทั่วไป และผู้ชายจะใช้จ่ายสูงกว่าผู้หญิง

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ

ผู้ประกอบการไทย ที่ต้องการขยายตลาดสินค้าไปยังสหรัฐฯ ควรให้ความสำคัญ กับกลุ่มผู้บริโภคฮิสแปนิก ซึ่งจะเป็นตลาดใหม่สำหรับสินค้าไทย และควร
ศึกษาสร้างความเข้าใจผู้บริโภค พฤติกรรมการบริโภคชาวฮิสแปนิกเพื่อนำมาประยุกต์ และปรับปรุงสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการ

นอกจากนั้นแล้ว ผู้ประกอบการไทยควรคำนึงถึงวัฒนธรรมของชาวฮิสแปนิก ซึ่งผู้บริโภคต้องการให้สินค้าสะท้อนด้านวัฒนธรรม ดังนั้น ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่
ผู้บริโภคต้องการ จึงควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับฉลากสินค้าและคำแนะนำ ซึ่งควรมี 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาสเปน กำกับควบคู่กันไป เพื่อสร้างความเข้าใจและดึงดูดการซื้อ

ทำความรู้จัก ผู้บริโภคฮิสแปนิกในสหรัฐ

“ฮิสแปนิก” คือ คนที่พูดภาษาสเปน (Spanish) มี 21 ประเทศทั่วโลก ที่พูดภาษาสเปนเป็นหลัก โดยในสหรัฐ พบว่า ชาวฮิสแปนิกในสหรัฐ ได้ซึมเข้ามาเป็นประชากรของสหรัฐ มากขึ้น และมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากการย้ายถิ่นฐาน และการเกิดใหม่ ของประชากร จนเห็นการเปลี่ยนแปลงในสหรัฐ ฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านอย่างสำคัญ เช่น การได้ยินภาษาสเปนต่อจากภาษาอังกฤษในโทรศัพท์ของธนาคาร หรือในตู้กดเงิน ตลอดจนห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ จะมีภาษาสเปนเป็นภาษาที่ 2

สำหรับรัฐที่มีชาวฮิสแปนิก 4 อันแรก คือ อาริโซนา, แคลิฟอร์เนีย, โคโรลาโด และ ฟลอริดา

ที่สำคัญคือ ชาวฮิสแปนิก ในสหรัฐ จ มีความเป็นอเมริกันผสมอยู่ โดยเฉพาะผู้ที่เกิดในสหรัฐ จึงเป็นตลาดที่มีความสำคัญ ด้วยจำนวนประชากรฮิสแปนิกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และอำนาจการซื้อ (Buying Power) ที่เพิ่มขึ้นมาก จึงทำให้ทั่วโลกต่างมุ่งให้ความสนใจตลาดนี้อย่างยิ่ง

ฉะนั้น ผู้ค้าควรให้ความสำคัญกับภาษาสเปน (Spanish) ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดเพื่อการสื่อสารอย่างเข้าใจ และทำเอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นภาษาสเปน ก็จะช่วยให้สามารถเข้าถึงตลาดฮิสแปนิกได้ง่ายขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT