Business

เยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสถานะด่วน!! ‘ธ.ก.ส.’ จ่อโอนเงินเพิ่ม 8 ก.ค.นี้

เยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบสถานะ ‘ธ.ก.ส.’ จ่อโอนเงินเพิ่มผู้ผ่านการอุทธรณ์ 8 ก.ค.นี้ ด้าน “กระทรวงเกษตรฯ” รวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกือบ 7.6 ล้านราย พร้อมโอนงวด 3 วันที่ 15 ก.ค.นี้

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้รายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกร ต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) ทำเนียบรัฐบาล ว่า ล่าสุดมีรายชื่อเกษตรกร ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกระทรวงเกษตรฯ แล้วพบว่า อยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเพิ่ม ทำให้ขณะนี้เกษตรกรที่มีสิทธิ์รวม 7,596,747 ราย

ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีแผนการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรงวดที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 กรกฎาคม จำนวน 37,983.735 ล้านบาท

เยียวยาเกษตรกร

ส่วนการโอนเงิน เยียวยา เกษตรกร งวดที่ 1 ของเดือนพฤษภาคม โอนแล้ว 7,396,845 ราย และโอนเงิน เยียวยา เกษตรกร งวดที่ 2 ของเดือนมิถุนายน โอนแล้ว 7,308,752 ราย โดยที่เหลือ ธ.ก.ส. ยังไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ 121,394 ราย เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้ แจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงิน ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ บัญชีถูกอายัด

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรแจ้งช่องทางการโอนได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่เกษตรระดับภูมิภาคให้อำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลมายัง ธ.ก.ส. เพื่อเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือให้เร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์ หรือมีรายชื่อว่า ได้รับสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์ ที่ www.moac.go.th หรือแอปพลิคชั่น “เกษตรดิจิทัล-Digital Farmer”

กระทรวงเกษตรฯ รายงานอีกว่า การอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน มีเกษตรกรขอยื่นเรื่องอุทธรณ์ เยียวยา 192,510 ราย ได้ตรวจสอบความถูกต้องและซ้ำซ้อนแล้วคงเหลือ 189,663 ราย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์พบว่า เกษตรกรที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 105,404 ราย

เนื่องจากได้รับสิทธิ์จากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน มีสถานะเป็น ผู้ประกันตน เป็นข้าราชการประจำ ลูกจ้าง และข้าราชการบำนาญจึงยกคำอุทธรณ์ ส่วนเกษตรกรที่เข้าหลักเกณฑ์ 73,975 ราย ซึ่งได้ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายเงินต่อไป

เยียวยาเกษตรกร

ขณะนี้คงเหลือเกษตรกรที่รอผลการพิจารณาซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 10,284 ราย ทั้งนี้หากผ่านการพิจารณา จะยังไม่เกินกรอบที่ ครม. อนุมัติหลักการไว้ให้ช่วยเหลือได้ 10 ล้านราย

นอกจากนี้ ยังรายงานถึง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้บูรณาการร่วมกับกองทัพอากาศ ตามโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19 ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม” ซึ่งกองทัพอากาศ สนับสนุนเครื่องบินขนส่งสินค้าเกษตร แลกเปลี่ยนกันข้ามภูมิภาค ได้แก่

 • จังหวัดยโสธร นำข้าวหอมมะลิ กข.105 จำนวน 9 ตันแลกกับปลาแห้ง ของ จังหวัดภูเก็ต 36 ตัน
 • จังหวัดพะเยา นำข้าวหอมมะลิ และ มะม่วงรวม 10 ตันแลกกับ ปลาฉิ้งฉ้าง กะปิ และ มังคุด ของจังหวัดพังงา รวม 3.48 ตัน
 • จังหวัดศรีสะเกษ นำข้าวหอมมะลิ 10 ตัน แลกกับ ปลาฉิ้งฉ้าง และกะปิ ของจังหวัดพังงารวม 1.7 ตัน

โดยเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา การระบายสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด ซึ่งส่วนที่เคยส่งจำหน่ายต่างประเทศ ไม่สามารถส่งออกได้ ขณะเดียวกัน การจำหน่ายในประเทศ มีความไม่สะดวกด้านการขนส่ง ดังนั้น การนำอากาศยานมาสนับสนุน จึงช่วยให้ระบายสินค้าเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว และ ตรงความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งผู้บริโภค ซึ่งอยู่ในภูมิภาคห่างไกลกัน เพื่อให้ได้รับสินค้าเกษตรที่มีความหลากหลาย

ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรแล้ว 2 งวด คือ

งวดที่ 1 เดือนพฤษภาคม โอนแล้ว 7,272,614 ราย

งวดที่ 2 ของเดือนมิถุนายน โอนแล้ว 7,207,677 ราย

รวมเป็นเงิน 72,401.46 ล้านบาท และยังไม่สามารถโอนเงินให้เกษตรกรได้อีก 126,713 ราย เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชีรับเงินโอน

เดือนกรกฎาคม 2563 ธ.ก.ส. ได้เปิดรายละเอียด แผนการจ่ายเงินให้เกษตรกร โดยมีกำหนดโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ดังนี้

 • วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
 • วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
 • วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
 • วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
 • วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
 • วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
 • วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
 • วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
 • วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 0.596 ล้านราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team