ดูหนังออนไลน์
Business

เตรียมพร้อม!! ธ.ก.ส.จ่อโอนเงินเยียวยาเกษตรกรงวด 3 เริ่ม 15 ก.ค.นี้

เงินเยียวยาเกษตรกรรอบ 3 งวดเดือนกรกฎาคม “ธ.ก.ส.” มีกำหนดแผนจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรที่ผ่านการคัดกรอง 15 ก.ค.นี้ ต่อเนื่อง 8 วันจนครบทุกราย

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรงวด 3 ประจำเดือนกรกฎาคมนั้น ธ.ก.ส. จะจ่ายตั้งแต่วันที่ 15 – 22 กรกฎาคม โดยไม่เว้นวันหยุด เพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินโดยเร็ว

เงินเยียวยาเกษตรกรรอบ 3

ส่วนการขอคืนสิทธิ์หรือสละสิทธิ์มี 307 ราย จำแนกเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช 227 ราย ทะเบียนเกษตรกรประมง 3 ราย ทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ 66 ราย และทะเบียน ผู้ปลูกยาง 11 ราย หากเป็นผู้ใช้บัญชี ธ.ก.ส. ทาง ธ.ก.ส.จะหักจากบัญชีธนาคาร แต่หากเป็นบัญชีธนาคารอื่น ขอให้นำเงินที่ได้รับไปคืนที่เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

นอกจากนี้ วันที่ 8 กรกฎาคม จะโอนเงินเพิ่มให้เกษตรกรที่แจ้งหมายเลขบัญชีมาให้ใหม่ รวมถึงผ่านการตรวจสอบทั้งสถานะและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของกระทรวงเกษตรฯ แล้ว

อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. ยังมีรายชื่อที่ไม่สามารถโอนเงินให้ได้อีก 121,394 ราย เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงิน ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ บัญชีถูกอายัด และบัญชีไม่เคลื่อนไหว ซึ่งเกษตรกรสามารถแจ้งช่องทางการโอนได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2563 มีมติเริ่มทยอยโอน เงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 3 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเดือนกรกฎาคม 2563 ธ.ก.ส. ได้เปิดรายละเอียดแผนการจ่ายเงินให้เกษตรกรตาม โดยมีกำหนดโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ดังนี้

  • วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
  • วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
  • วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
  • วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
  • วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
  • วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
  • วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
  • วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
  • วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 0.596 ล้านราย

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า ผลการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนผู้อุทธรณ์ 192,512 ราย โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ของผู้อุทธรณ์แล้ว พบว่า คงเหลือจำนวน 189,663 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย. 63) โดยไม่ซ้ำเลขบัตรประชาชน

เงินเยียวยาเกษตรกรรอบ 3

สำหรับจำนวนผู้อุทธรณ์ทั้ง 189,663 รายนั้น สามารถจำแนกสถานะ ของผลการอุทธรณ์ ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผู้อุทธรณ์ ที่เข้าหลักเกณฑ์ ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 73,975 ราย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้แจ้งข้อมูลให้ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแล้ว บางส่วน และ ในส่วนที่ดำเนินการ ตรวจความซ้ำซ้อน อยู่ระหว่างการแจ้งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาต่อไป

2. กลุ่มผู้อุทธรณ์ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 3 หรือไม่เข้าหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเยียวยา ภายใต้โครงการฯ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรยุติการพิจารณา จำนวน 108,391 ราย

ในจำนวนผู้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำ กลุ่มข้าราชการบำนาญ กลุ่มมีสิทธิ์ซ้ำซ้อน กับโครงการเราไม่ทิ้งกัน กลุ่มได้รับสิทธิ์จากประกันสังคม และ กลุ่มผู้มีสถานะ เป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นเกษตรกร

3. กลุ่มผู้อุทธรณ์ ที่ต้องรอผลการพิจารณา จำนวน 7,297 ราย โดยในจำนวนนี้ มีผู้อุทธรณ์ จำนวน 2,814 ราย รอผลการดำเนินการ ลงข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งคาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หากผู้อุทธรณ์รายใด มีข้อมูลปรากฏในกลุ่มดังกล่าว ให้ดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อน และเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาต่อไป

สำหรับในกลุ่มที่ขออุทธรณ์ การมีสถานะเป็น ผู้ประกันตน (จากการตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม (ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563) จำนวน 1,537 ราย ได้ขอให้สำนักงานประกันสังคม พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสม ว่าจะสามารถรับดำเนินการต่อไปอย่างไร เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

“อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งดำเนินการ พิจารณาการอุทธรณ์ โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะทยอยโอนเงิน รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป” นายอนันต์ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team