ดูหนังออนไลน์
Business

‘ปลัดเกษตรฯ’ เร่งพิจารณาอุทธรณ์เงินเยียวยา คาดสัปดาห์หน้าจบ!

“ปลัดกระทรวงเกษตรฯ” เร่งพิจารณาอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร 1.9 แสนราย ล่าสุดคงเหลือรอผลการพิจารณาแค่ 10,284 ราย คาดปลายสัปดาห์หน้าพิจารณาเกือบหมด

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรเร่งพิจารณาข้ออุทธรณ์ของเกษตรกรประมาณ 190,000 ราย เมื่อคัดกรองแล้วพบว่า เข้าหลักเกณฑ์ 73,975 ราย ส่งรายชื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินแล้ว

ส่วนที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ มีทั้งหมด 105,404 ราย เนื่องจากได้รับสิทธิ์จากโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” มีสถานะเป็นผู้ประกันตน เป็นข้าราชการประจำ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ รวมทั้งกลุ่มผู้มีสถานะเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น ไม่ใช่หัวหน้าครัวเรือน ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ดังนั้น คงเหลือเกษตรกรที่รอผลการพิจารณา 10,284 ราย โดยในจำนวนนี้ มีข้ออุทธรณ์ จากสถานะเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 1,537 ราย จึงขอให้สำนักงานประกันสังคม ตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสมว่า จะรับดำเนินการอย่างไรต่อไป ส่วนอีก 2,814 ราย รอผลการลงข้อมูล การเพาะปลูกของเกษตรกรกลุ่ม 3 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งคาดว่า จะดำเนินการเสร็จภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

โดยผู้อุทธรณ์ ที่มีข้อมูลปรากฏในกลุ่มดังกล่าว ทางกระทรวงเกษตรฯ จะส่งตรวจสอบความซ้ำซ้อน และเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณา ดังนั้น สัปดาห์หน้า จำนวนเรื่องและรายเกษตรกร ที่จะต้องพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์จะลดลงไปอีก

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยเกษตรกรที่เดือดร้อนและกังวลใจ จึงเพิ่มช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์จากการอุทธรณ์และการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่น “เกษตรดิจิทัล-Digital Farmer” ควบคู่กับผ่านเว็บไซต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team