ดูหนังออนไลน์
Business

ครม. ไฟเขียว ‘กลุ่มบางกอกแอร์เวย์ส’ คว้าประมูลโครงการเมืองการบินครม. ไฟเขียว “บางกอกแอร์เวย์ส-BTS-STEC” คว้าประมูลโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก ตั้งเป้าเปิดทำเนียบรัฐบาลลงนาม 19 มิ.ย. 63

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (2 มิ.ย.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เกี่ยวกับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

โดยที่ประชุม ครม. รับทราบผลการคัดเลือกบริษัทเอกชนร่วมทุน (PPP) ที่มีกลุ่มกิจการร่วมค้า BBS (BBS Joint Venture) เป็นผู้ชนะการประมูล เนื่องจากเป็นบริษัทที่เสนอเงินประกันผลตอบแทนค่าเช่าและส่วนแบ่งรายได้ขั้นต่ำให้แก่รัฐสูงสุด เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ณ ปี 2561 โดยใช้อัตราคิดลด 3.76% เท่ากับ 305,555 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญา 50 ปี

นอกจากนี้ ครม. อนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ลงนามในสัญญา PPP กับนิติบุคคลเฉพาะกิจ ที่จัดตั้งขึ้นโดยเอกชนที่ได้รับคัดเลือก

เมืองการบิน

น.ส.รัชดา กล่าวว่า โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ 6,500 ไร่ ซึ่งมีทั้งศูนย์ธุรกิจการค้าและการขนส่งสินค้า, ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน, เขตประกอบการค้าเสรี และศูนย์ฝึกอบรมการบิน โดยเมื่อสิ้นสุดสัญญา ทรัพย์สินจะตกเป็นของรัฐ

รายงานข่าวเปิดเผยว่า กลุ่มกิจการร่วมค้า BBS ที่ชนะการประมูล ประกอบด้วย BTS, บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC โดยเสนอ Narita International Airport Corporation เป็นผู้รับจ้างในการบริหารสนามบิน และเบื้องต้นกำหนดการลงนามสัญญา PPP ระหว่าง สกพอ. และกลุ่มกิจการร่วมค้า BBS จะเกิดขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team