ดูหนังออนไลน์
Business

บอร์ดคัดเลือกฯ ไฟเขียวผลเจรจา ‘เมืองการบิน’ 2.9 แสนล้าน กลุ่มบางกอกแอร์เวย์ส

บอร์ดคัดเลือกฯ เห็นชอบผลเจรจา “โครงการเมืองการบิน” 2.9 แสนล้านกับกลุ่ม “บางกอกแอร์เวย์ส” จากนี้เตรียมส่งร่างสัญญาให้อัยการตรวจ มั่นใจรัฐบาลไม่เสียประโยชน์

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ทร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (PPP) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มูลค่า 2.9 แสนล้านบาท แถลงความคืบหน้าการดำเนินการวันนี้ (9 เม.ย.) ว่า จากการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่มีมติให้กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส ซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอเงินประกันรายได้ขั้นต่ำเป็นผลตอบแทนให้แก่รัฐดีที่สุด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและเข้าสู่กระบวนการเจรจานั้น

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ทำการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ทั้งสิ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะทำงานเจรจาเงื่อนไขร่างสัญญาร่วมลงทุน และคณะทำงานเจรจารายละเอียดด้านเทคนิค โดยคณะทำงานทั้ง 2 ชุด และบริษัทที่ปรึกษา ได้มีการประชุมหารือในประเด็นต่างๆ ตลอดมา และได้มีการเจรจากับเอกชนจนบรรลุผลการเจรจาในเบื้องต้น

คณะทำงานเจรจาฯ ได้นำเสนอผลการเจรจาต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563, วันที่ 7 เมษายน 2563 และวันนี้ (9 เม.ย.) โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้เห็นชอบผลการเจรจาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหลักการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ และคณะทำงานฯ เป็นไปตามกรอบของเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (RFP) ตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ โดยที่ภาครัฐจะต้องไม่เสียประโยชน์แต่อย่างใด และในการดำเนินการได้มีผู้แทนผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมทุกกระบวนการ

ส่งสัญญาให้อัยการตรวจ

ทั้งนี้ ในลำดับถัดไปจะจัดส่งเอกสารร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบและให้ความเห็น เพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานภายใต้กรอบระยะเวลา เนื่องจากโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญขนาดใหญ่ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนสูง และเป็นการลงทุนในระยะยาวเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงได้ดำเนินการตามแผนมาโดยตลอด เพื่อให้โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกบรรลุวัตถุประสงค์และยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน  เพื่อให้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส ประกอบด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ผู้ให้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS และบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC  โดยได้เสนอกลุ่มผู้บริหารสนามบินนาริตะ มาเป็นผู้รับจ้างบริหารสนามบินอู่ตะเภา

NOPPHAWHAN TECHASANEE