ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ห้างพร้อม! ‘อนุทิน’ กำชับ 5 แนวปฏิบัติ ‘เปิดห้าง’ ให้ปลอดภัยโควิด-19

“อนุทิน” ลงพื้นที่เตรียมพร้อม “เปิดห้าง” ให้ปลอดภัยจากโควิด-19  แจงต้องทำ 5 แนวปฏิบัติ ระบุให้ห้างทุกแห่งประเมินมาตรการ ป้องกันโรคของตนเอง ผ่านแพลทฟอร์ม Thai Stop COVID ให้ประชาชนเข้าถึงตรวจสอบได้

วันนี้ (14 พ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยพญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ดูมาตรการความพร้อม แนวปฏิบัติป้องกันการระบาดโรคโควิด 19 ก่อนเปิดกิจการประเภทห้างสรรพสินค้า ที่ศูนย์การค้าพารากอน และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้ไทยสามารถควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 ไว้ได้ในระดับหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของประชาชนและทุกภาคส่วน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้กำหนดมาตรการผ่อนปรน ให้เป็นมาตรฐานกลางของแต่ละกิจการและกิจกรรม

โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุขเป็นหลัก และปัจจัยด้านสังคมเศรษฐกิจ ซึ่งมีการทยอยผ่อนปรนเป็นระยะ ในระยะแรกอนุญาตให้เปิดดำเนินการใน 6 ประเภท และเตรียมผ่อนปรนในกิจกรรมและกิจการเพิ่มเติม

ในส่วนของศูนย์การค้า และดีพาร์ทเมนต์สโตร์ ซึ่งเป็นภาคบริการ ที่จะต้องมีความพร้อมก่อนเปิดกิจการ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ เนื่องจากมีคนจำนวนมากมาทำกิจกรรมร่วมกัน การติดต่อสัมผัสใกล้ชิดกัน ทั้งการใช้บริการ การอุปโภค บริโภค รวมทั้งเป็นแหล่งจับจ่ายสินค้าของนักท่องเที่ยว

จึงได้มอบให้กรมอนามัย ตรวจ แนะนำ เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และประเมินตนเองผ่านแพลทฟอร์ม Thai Stop COVID สร้างความมั่นใจในมาตรการป้องกันโรค อยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของทุกคน พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมดำเนินต่อไปได้ มาตรการสำคัญที่ต้องดำเนินการ 5 ด้าน ได้แก่

  • จัดจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า
  • การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
  • การสวมหน้ากาก
  • จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
  • ไม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงนี้

” การป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอก 2 ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ภาคเอกชนต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค ให้พร้อมเข้าสู่การผ่อนปรน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ปรับพฤติกรรม การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ” 

ด้านพญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ลงพื้นที่ตรวจแนะนำ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ศูนย์การค้า และเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร การเก็บตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปา อาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านวิชาการ

รวมทั้งให้ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่เชื้อ ผ่านแพลทฟอร์ม “Thai Stop COVID” เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB