Business

ลุยศึกษาตั้งสนามบินแห่งใหม่ ‘นครปฐม’ ลดแออัดดอนเมือง-สุวรรณภูมิ

ทย. ลุยศึกษาตั้งสนามบินแห่งใหม่ใน “จังหวัดนครปฐม” หวังลดแออัดดอนเมือง-สุวรรณภูมิ คนท้องถิ่นดัน “กำแพงแสน” เป็นทางเลือกตั้งโครงการ

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า กรมท่าอากาศยานได้ว่าจ้างบริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด และบริษัท ธารา คอนซัลแทนท์ จำกัด ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินแห่งใหม่ในจังหวัดนครปฐม เพื่อบรรเทาความคับคั่งของสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง รวมทั้งรองรับความต้องการในการเดินทางทางอากาศที่เติบโตมากขึ้น

สาเหตุที่เลือกพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพราะเป็นจังหวัดที่อยู่ด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสะดวกในการเดินทาง มีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่สำคัญหลายสาย ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่ -กาญจนบุรี, โครงการวงแหวนถนนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3, โครงการมอเตอร์เวย์สายชลบุรี- สระบุรี – นครปฐม นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเรื่องความเหมาะสมทางวิศวกรรม ลักษณะพื้นที่ ภูมิประเทศ สิ่งกีดขวาง เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ การใช้งานห้วงอากาศยานร่วมกับท่าอากาศยานโดยรอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่และบริเวณโดยรอบอีกด้วย

นางอัมพวันกล่าวต่อว่า เมื่อวานนี้ (5 เม.ย.) กรมท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการดังกล่าวเป็นครั้งแรก ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เพื่อศึกษาความต้องการใช้สนามบิน ความเหมาะสม การสำรวจและออกแบบ เป็นต้น

“จากการรับฟังความคิดเห็นฯ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความชัดเจนในการเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการ ข้อดี ข้อเสียของแต่ละพื้นที่ทางเลือก ความเหมาะสมในการใช้ห้วงอากาศในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งขอให้มีการนำพื้นที่ของสนามบินกำแพงแสน ไปเป็นหนึ่งในพื้นที่ทางเลือก” นางอัมพวันกล่าว

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE