Business

เปิดรายละเอียด ‘สนามบินนครปฐม’ คาดผลศึกษาเสร็จปีนี้

เปิดรายละเอียด “สนามบินนครปฐม” ชูเป็นสนามบินแห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ เน้นตลาดอาเซียน-เอเชียใต้ ตั้งเป้าหมายศึกษาเสร็จปีนี้ เปิดใช้ได้เร็วสุดปี 2568

นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยถึงโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินแห่งใหม่ในจังหวัดนครปฐมว่า โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อน เนื่องจากกรมท่าอากาศยาน (กรมการบินพลเรือนในขณะนั้น) เห็นว่าสนามบินดอนเมืองแออัด จนเครื่องบินบางส่วนไม่สามารถลงจอดได้

ในปี 2560 กรมท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ 11 แห่งรอบกรุงเทพฯ เพื่อจัดตั้งเป็นสนามบินกรุงเทพฯ แห่งที่ 3 ถัดจากสนามบินดอนเมืองที่อยู่ทิศเหนือและสนามบินสุวรรณภูมิที่อยู่ทิศตะวันออกของกรุงเทพฯ

ผลการศึกษาในปี 2560 บ่งชี้ว่า สนามบินดอนเมือง และสุวรรณภูมิยังไม่เพียงพอรองรับความต้องการในอนาคต จึงได้ศึกษาการก่อสร้างสนามบินแห่งที่ 3 อย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่ด้านตะวันตกของกรุงเทพฯ หรือบริเวณจังหวัดนครปฐมมีความเหมาะสม และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการก่อสร้างมากที่สุด อีกทั้งเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงสนามบินให้กับคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลฝั่งตะวันตกด้วย

“เมืองใหญ่ทั่วโลกก็มีสนามบิน 2-3 แห่งเป็นเรื่องปกติ เพราะผู้โดยสารเติบโตก็ขึ้นเรื่อยๆ เช่น ลอนดอน ปารีส หรือนิวยอร์ก” นายจรุณกล่าว

เจาะตลาดอาเซียน-เอเชียใต้   

เบื้องต้นโครงการก่อสร้างสนามบินนครปฐมมีวัตถุประสงค์ 2 ด้าน ซึ่งจะไม่ทับซ้อนกับตลาดของสนามบินอื่นๆ ได้แก่

  • รองรับสายการบินเชิงพาณิชย์ที่มาจากประเทศอาเซียนและเอเชียใต้ โดยผู้โดยหลักคือ คนกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง
  • รองรับการบินทั่วไป (General Aviation) ที่นอกเหนือจากสายการบินปกติ เช่น เครื่องบินส่วนตัว เครื่องบินรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน เครื่องบินถ่ายภาพ เครื่องบินสำรวจทรัพยากร เครื่องบินในกิจการขององค์กร เป็นต้น

การก่อสร้างต้องใช้พื้นที่ขนาด 3,500 ไร่ มีทางวิ่ง (Runway) 1 แห่ง ความยาว 2,500 เมตร เมื่อเปิดให้บริการปีแรกคาดว่าจะมีผู้โดยสาร 2.4-2.5 ล้านคนต่อปี หรือมีขนาดใกล้เคียงกับสนามบินขอนแก่น และอุดรธานี จากนั้นผ่านไป 20 ปี จะมีผู้โดยสารเพิ่มเป็น 27 ล้านคนต่อปี หรือใกล้เคียงกับสนามบินดอนเมืองในปัจจุบัน

คาดเปิดใช้เร็วสุดปี 2568

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดนั้น กรมท่าอากาศยานได้ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินแห่งใหม่ในจังหวัดนครปฐม เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในจังหวัดนครปฐม รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และออกแบบ โดยกรมท่าอากาศยานได้จัดการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา และผลการศึกษาจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนธันวาคมนี้

ในปี 2563 จะเสนอผลการศึกษาให้กระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาตามขั้นตอน เพราะโครงการมีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท จากนั้นในปี 2564 จะดำเนินการเวนคืนที่ดิน ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี และก่อสร้างอีก 3 ปี จึงคาดว่าจะเปิดให้บริการได้เร็วที่สุดในปี 2568-2569

ผลการศึกษาครั้งนี้จะบอกถึงรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมด้วย ว่าควรใช้งบประมาณของภาครัฐ หรือร่วมทุนกับภาคเอกชน (PPP) ถ้าหากผลการศึกษาชี้ว่าควรพีพีพี ก็ต้องเสนอเรื่องตามขั้นตอนการพีพีพีด้วย

บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

เอกชนหนุน แต่ชาวบ้านยังกังวล

สำหรับพื้นที่เป้าหมายในการศึกษามี 3 อำเภอในจังหวัดนครปฐม คือ อำเภอดอนตูม อำเภอนครชัยศรี และอำเภอบางเลน แต่ในการรับฟังความคิดเห็นมีผู้เสนอให้พิจารณาอำเภอกำแพงแสนด้วย ซึ่งก็ได้ให้ที่ปรึกษารับไว้พิจารณา แต่ส่วนตัวเห็นว่าพื้นที่กำแพงแสนอาจอยู่ไกลจากกรุงเทพฯ มากเกินไป ซึ่งไม่ตรงผู้โดยสารกลุ่มเป้าหมาย

ด้านจังหวัดนครปฐม และอุตสาหกรรมในพื้นที่ก็แสดงการสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี แต่ยอมรับว่าประชาชนในพื้นที่เป้าหมายยังมีความกังวลว่า ที่ดินจะถูกเวนคืนหรือได้รับผลกระทบจากแนวเส้นเสียง

กรมท่าอากาศยานจึงขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาเท่านั้น ถ้าหากลงทุนก็ต้องใช้เวลาอีกนานกว่าโครงการจะเกิดขึ้นจริง ดังนั้นจึงต้องเริ่มศึกษาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ ส่วนการเวนคืนก็ต้องพิจารณาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดอย่างแน่นอน

“เราต้องหาที่ที่มีผลกระทบน้อยที่สุด เช่น บ้านเรือนน้อย พิจารณาผลกระทบต่อครัวเรือน สภาพแวดล้อม โบราณสถาน ความรวดเร็วในการเข้าถึงชุมชน ขณะเดียวกันพื้นที่ก่อสร้างต้องมีความยาว 5 กิโลเมตร เพื่อสร้างรันเวย์ยาว 2.5 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้เขตเสียงอยู่ในพื้นที่สนามบิน ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ” นายจรุณกล่าว

บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE