ดูหนังออนไลน์
World News

‘อนามัยโลก’ จี้ทั่วโลก เตรียมพร้อมรับ ‘ผู้ป่วยสมองเสื่อม’ ชี้แนวโน้มพุ่ง

องค์การอนามัยโลก (WHO)  เตือนให้หลายประเทศ เตรียมพร้อมรับมือกับ “โรคสมองเสื่อม” ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรกว่า 55 ล้านคน ขณะที่มีแนวโน้มผู้ป่วยโรคดังกล่าวทั่วโลก จะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างมาก

รายงานการวิเคราะห์ของแผนปฏิบัติการระดับโลกของ WHO ต่อโรคสมองเสื่อมเมื่อปี 2560 ระบุว่า มีประเทศเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น ที่มีมาตรการเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคนี้ โดยมีประเทศเพียงราว 25 % ที่มีแผนระดับชาติ เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม และครอบครัว

WHO เตือนว่า หลายประเทศยังไม่มีการเตรียมพร้อมต่อปัญหาสาธารณสุขนี้ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คน 55 ล้านคนทั่วโลก โดยกว่า 60% ของผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำ และรายได้ปานกลาง

อนามัยโลก

WHO คาดการณ์ว่า ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจะมีมากถึง 78 ล้านคนภายในปี 2573 และเพิ่มเป็น 139 ล้านคนในปี 2593 พร้อมประเมินว่า ค่าใช้จ่ายต่อโรคสมองเสื่อมทั่วโลกจะพุ่งสูงขึ้นจากก 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน เป็น 2.8 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2573

แคทริน ซีเฮอร์ เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของแผนกสุขภาพจิต และการใช้สารเสพติดของ WHO ระบุว่า ประเทศจำนวนมากไม่มีนโยบายเบื้องต้น เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว และมีความจำเป็นต้องเสริมสร้างระบบสาธารณสุขในประเทศเหล่านี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้คนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงการวินิจฉัย และการรักษาโรคสมองเสื่อมได้

นอกจากนี้ จะต้องมีการลดช่องว่างระหว่างประเทศรายได้สูง และรายได้ต่ำถึงปานกลาง และช่องว่างระหว่างพื้นที่เขตเมือง และพื้นที่ชนบทด้วย

ทั้งนี้ โรคสมองเสื่อมเกิดจากโรค และการบาดเจ็บที่ส่งผลต่อสมอง เช่น โรคอัลไซเมอร์ และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมักเกิดในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี โดยมักส่งผลกระทบต่อความจำ และการใช้ความคิดของสมอง ทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันอย่างยากลำบากขึ้น

ทารัน ดูอา หัวหน้าหน่วยของแผนกสุขภาพจิตและการใช้สารเสพติดของ WHO ระบุว่า แม้โรคดังกล่าวจะไม่มีทางรักษาให้หายขาด แต่การรับมือ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การบริโภคอาหารที่ดีและมีประโยชน์ การลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปริมาณมาก และควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคซึมเศร้า ก็อาจช่วยลดการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้มากถึง 40%

WHO ระบุว่า ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การรับบริการสุขภาพในชุมชน ระบบการพักฟื้น ระบบดูแลในระยะยาว และการดูแลเพื่อบรรเทาอาการ โดยภาวะสมองเสื่อมไม่ใช่เรื่องปกติของภาวะสูงวัย และประเทศต่าง ๆ ต้องเตรียมพร้อมรองรับประชาชนที่จะป่วยเป็นโรคนี้มากขึ้นนับจากนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม