World News

อังค์ถัดคาดเศรษฐกิจโลกหดตัว 4.3% จากโควิด มีวัคซีนยังอีกนานฟื้นตัว


อังค์ถัดประเมินเศรษฐกิจโลกปีนี้หดตัว 4.3% จากผลกระทบโควิด เรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือทางเศรษฐกิจ แม้จะเห็นความก้าวหน้าของวัคซีนโควิด-19 แต่ยังใช้เวลาฟื้นตัว ชี้คนจนจะได้รับผลกระทบหนักสุด

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด ออกรายงานล่าสุดประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจโลกในปีนี้หดตัว 4.3%

ความไม่เท่าเทียมในสังคมจะเลวร้ายลงไปอีก ขณะที่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนเพิ่มขึ้น และกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ ๆ

อังค์ถัด ชี้ว่าทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจและการค้ามากขึ้น โดยย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างห่วงโซ่ หรือ เครือข่ายการผลิตระดับโลกใหม่

แม้ว่าขณะนี้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่ากำลังเห็นสัญญาณที่ดีในการต่อสู้กับโควิด-19 แต่วัคซีนโควิด-19 อาจไม่ช่วยฟื้นฟูความเสียหายทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มคนจนและกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม