World News

จีนกำจัดไก่ 1.78 หมื่นตัว คุม ‘ไข้หวัดนก’ ระบาดที่ ‘หูหนาน’

จีนรายงานการพบ “ไข้หวัดนก” ตจากเชื้่อไวรัสสายพันธุ์ H5 N1 ระบาดที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในเมืองเส้าหยาง มณฑลหูหนาน ทางตอนใต้ของประเทศ

chic11

กระทรวงเกษตร และกิจการชนบท ของจีน เปิดเผยว่า ฟาร์มเลี้ยงไก่ที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกนี้ มีไก่อยู่ทั้ง 7,850 ตัว ตายจากการติดเชื้อไป 4,500 ตัว ซึ่งหลังจากการตรวจพบ เจ้าหน้าที่ได้กำจัดไก่ในพื้นที่ไปแล้ว 17,828 ตัว เพื่อควบคุมการระบาดของโรค

การระบาดครั้งนี้ ยังเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วัน หลังจากที่อินเดียเริ่มการกำจัดไก่ และทำลายไข่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกัน

ทั้งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ แถบยุโรปตะวันออกยังพบกับการระบาดของโรคไข้หวัดนก จากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5 N8 ด้วย

เชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5 N1 ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจรุนแรงในสัตว์ปีก และสามารถติดต่อสู่คน จากการสัมผัส และใกล้ชิดกับสัตว์ที่ติดเชื้อเป็นเวลานาน โดยผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้ มีโอกาสเสียชีวิตกว่า 50% สูงกว่าโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส)  ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อที่ราว 10% และไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ราว  2%

จีนเคยเผชิญกับการระบาดของโรคไข้หวัดนกอย่างรุนแรงครั้งล่าสุดในปี 2556 ที่ทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 6,500 ล้านดอลลาร์