World News

‘แบงก์ชาติญี่ปุ่น’ ยุตินโยบายดอกเบี้ยติดลบ ขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกรอบ 17 ปี

ธนาคารกลางญี่ปุ่น ประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ 17 ปีหรือนับตั้งแต่ปี 2550 พร้อมยกเลิกนโยบายควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน (YCC) ถือเป็นการยุติการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบที่ดำเนินการมาเป็นเวลานาน และเป็นประเทศสุดท้ายของโลก หลังจากมีสัญญาณบ่งชี้ว่าค่าจ้างของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นในปีนี้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า คณะกรรมการกำหนดนโยบายธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) มีมติในการประชุมวันนี้ (19 มี.ค.) ขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้น ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มาอยู่ที่ระดับ 0-0.1% จากระดับ -0.1%

ขึ้นดอกเบี้ย

นอกจากนี้ บีโอเจ ยังยุตินโยบายควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี โดยที่ผ่านมา บีโอเจได้ใช้นโยบายควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะยาวผ่านการซื้อ และขายพันธบัตรดังกล่าว

แถลงการณ์ระบุว่า บีโอเจจะยุติการซื้อกองทุน ETF และ J-REITS ซึ่งเป็นกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่น และจะค่อย ๆ ปรับลดการซื้อตราสารหนี้เอกชน โดยวางแผนว่าจะยุติการซื้อตราสารหนี้เอกชนภายในระยะเวลา 1 ปี แต่จะยังคงเข้าซื้อพันธบัตรของรัฐบาลญี่ปุ่นในวงเงินเท่ากับในช่วงที่ผ่านมา

การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า บีโอเจได้ตัดสินใจถอนนโยบายการซื้อสินทรัพย์ และการผ่อนคลายนโยบายการเงินซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลานานหลายสิบปี ซึ่งนโยบายเหล่านี้มีเป้าหมายที่จะพยุงเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้รอดพ้นจากภาวะเงินฝืด

ที่ผ่านมานั้น บีโอเจลังเลที่จะยุติการใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินแบบพิเศษ (ultra-loose monetary policy) แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่นับรวมราคาอาหารและพลังงานอยู่สูงกว่าเป้าหมายของบีโอเจที่ระดับ 2% มาเป็นเวลากว่า 1 ปีก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการของธนาคารมองว่า การปรับตัวขึ้นของเงินเฟ้อจากราคาผู้บริโภคนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากราคานำเข้า

ขึ้นดอกเบี้ย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X (Twitter): https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg

Avatar photo