The Bangkok Insight

วัคซีน ‘เอชไอวี’ ด้วยเทคโนโลยี mRNA เริ่มทดลองในมนุษย์

‘โมเดอร์นา’ จับมือโครงการวัคซีนเอดส์ พัฒนา ‘เอชไอวี’ ด้วยเทคโนโลยี ‘mRNA’  เริ่มทดลองในมนุษย์เฟสแรก  หวังเป็น ‘กุญแจสำคัญ’ ที่จะช่วยยับยั้งความสูญเสียชีวิตจากการติดเชื้อ

‘โมเดอร์นา’ จับมือโครงการวัคซีนเอดส์ (International Aids Vaccine Initiative) พัฒนาวัคซีน ‘เอชไอวี’ ด้วยเทคโนโลยี mRNA เริ่มทดลองในมนุษย์เฟสแรกaแล้ว ท่ามกลางความหวังว่า นี่จะเป็นกุญแจช่วยยับยั้งความสูญเสียจากการติดเชื้อเอชไอวี ที่แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

lll

วันนี้ (28 ม.ค.) สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า การทดสอบวัคซีนเอชไอวี (HIV) โดยเป็นการทดลองในมนุษย์ระยะที่ 1 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในสหรัฐฯ กับอาสาสมัครวัยผู้ใหญ่สุขภาพดี 56 คน โดยวัคซีนดังกล่าวเป็นการร่วมมือพัฒนาระหว่างบริษัทโมเดอร์นา (Moderna) หนึ่งในผู้พัฒนาวัคซีนโควิด-19 และโครงการริเริ่มวัคซีนเอดส์ระหว่างประเทศ (International AIDS Vaccine Initiative) และมีผลเอชไอวีเป็นลบ

สำหรับวัคซีนเอชไอวีที่อยู่ระหว่างการทดลองนี้ ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยี mRNA ที่นักวิทยาศาสตร์ทำการวิจัยมานานแล้ว แต่ถูกนำมาใช้อย่างเร่งด่วนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จนประสบความสำเร็จผ่านการพัฒนาวัคซีนโควิด-19

HIV

รายงานข่าว แจ้งด้วยว่า สำหรับหลักการของวัคซีนเอชไอวีชนิด mRNA นี้คือ การเข้าไปกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟไซต์ (B cell) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกัน ให้สร้างแอนตีบอดีในระดับที่สามารถต่อสู้กับเชื้อเอชไอวีได้เพียงพอและทันเวลา

หลายสิบปีที่ผ่านมา มนุษยชาติพยายามพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งนำไปสู่โรคเอดส์ ที่ทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยเมื่อร่างกายติดเชื้อเอชไอวี เชื้อเอชไอวีจะเข้าโจมตีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง จนไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม